De Maatschappij Van De Toekomst

Why Do We See Such a Diverse World?Een vraag die ik ontving: Ik heb een vraag over de maatschappij van de toekomst. Ik kom uit een staat die vroeger bij ex-Joegoslavië behoorde, een kunstmatig tot stand gebrachte “communistische” staat. Ik kan me nog steeds het goede gevoel herinneren dat iedereen in die staat had. Hij viel echter uiteen en toen staken allerlei soorten nationalistische, etnische en religieuze haatgevoelens de kop op, wat in een vreselijke oorlog resulteerde.

Nu, na een deel van het materiaal op uw website te hebben gelezen, vind ik het moeilijk om een van de beginselen te begrijpen uit de tekst: “Het Oprichten van de Maatschappij van de Toekomst“, die in tegenspraak lijkt met een aantal dingen in andere teksten. In “Het Oprichten van de Maatschappij van de Toekomst” wordt er duidelijk gezegd dat het Joden zijn, die tot een toekomstige altruïstische communistische overheid zouden moeten toetreden, omdat zij door de geschiedenis heen het meest geleden hebben, en daarom het meest ervaren zijn en de meeste kennis bezitten over de juiste wijze van regeren.

In andere teksten wordt duidelijk gezegd dat de Schepper alle naties uitnodigt om zich te verenigen en dat het word Israël “direct naar God” betekent, in plaats van te verwijzen naar huidige inwoners van Israël of naar de Joden. Ik vraag me af of er een logische verklaring hiervoor is. Kunt u dit voor mij ophelderen en ook voor anderen die overtuigd geloven in de zogenaamde “Joodse samenzwering”

Mijn Antwoord: Het is een historisch feit dat een deel van het volk van het oude Babylon, reeds door de correctie was gegaan, het niveau van de Tempel had bereikt en toen van het spirituele niveau van “Je naaste liefhebben als jezelf” terugviel naar onze wereld van “ongegronde haat”. Deze mensen zijn de dragers van een innerlijk spiritueel potentieel – en jouw vooroordeel jegens hen bewijst hetzelfde feit! Ze leiden de verspreiding van de methode van correctie over de hele mensheid. Daarom zijn ze deze weg al eens gegaan.

Iedereen die zich bij hen aansluit is ook Israël (Isra-El – zij die die naar de Schepper streven) en later zullen alle anderen zich ook geleidelijk bij dit proces van correctie aansluiten. Zo wordt de volledige correctie van de gemeenschappelijke ziel van Adam bereikt. Voor meer hierover, zie punt 61-71 van de “Inleiding tot het Boek van Zohar“.

Verwant Materiaal:
Laitman.com Post: The Solution – Excerpts from the Writings of the Last Generation by Baal HaSulam
Laitman.com Post: Being “Chosen” Means Having the Responsibility to Spiritually Serve the World

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed