De Geboden Van De Natuur = De Wetten Van De Schepper

A Reshimo Is One's Complete Future StateBaal HaSulam schrijft in zijn artikel “De Vrede“, een rubriek “De noodzaak om voorzichtig te zijn met de wetten van de Natuur” – Het is van vitaal belang voor ons om de geboden van de natuur te bestuderen en te weten wat zij van ons verwachten, anders zal zij ons genadeloos straffen. De natuur verplicht een mens om een sociaal leven te leiden en wij moeten de geboden onderzoeken die we in deze natuur moeten volgen. Er zijn feitelijk enkel twee sociale leringen om te bestuderen: “ontvangen en schenken”.

Dit betekent dat de natuur ieder lid van de maatschappij verplicht om:

1) Zijn behoeften vanuit de maatschappij te ontvangen;
2) De maatschappij te bevoordelen door zijn werk voor het welzijn van deze maatschappij.
Daarbij zal hij deze voorschriften correct moeten observeren, als hij er een overtreedt, zal hij genadeloos worden gestraft.

Als iemand de voorschriften voor ontvangen schendt is de straf meteen zichtbaar, waardoor negeren niet mogelijk is en ons dwingt dit op te merken. Maar in het andere gebod, het gebod van het schenken aan de maatschappij, komt niet alleen de straf later maar indirect. Daarom wordt dit gebod vaak niet correct geobserveerd.

De natuur, net als een competente rechter, straft ons naar gelang onze ontwikkeling, we kunnen zien dat in de mate waarin de mensheid zich ontwikkelt, de pijn en het lijden van in ons bestaan voorzien heviger worden. Dit lijden zal toenemen totdat de globale crisis ons laat zien dat de Voorzienigheid van de Schepper ons beveelt het gebod van schenken aan anderen met de uiterste precieze en met al onze krachten te observeren.

Zo lang we tekortschieten om deze wet volledig en precies uit te voeren, zal de natuur niet ophouden ons te bestraffen. Natuurlijk zal de natuur ons in de steek laten en we zullen niet anders kunnen dan onze handen ineen slaan – als één mens – om de geboden op te volgen in de precieze maat.

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: Correct Yourself and Everything Will Radiate Harmony
Laitman.com Post: Another Pointless Conference of the World’s Leaders
Kabbalah Today Article: The Hurricane Within
Kabbalah, Science and the Meaning of Life: “The Spiritual Gene, Part IV – Nature’s Laws”

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed