Authentieke Teksten Verklaren De Termen Tijd En Beweging

Spiritual Time and MovementEen beweging in de spirituele zin is niet het verplaatsen van een object van de ene plaats naar de andere. Het is een beweging in iemands intentie, een vernieuwing van eigenschappen.
Baal HaSulam, Talmud Eser Sefirot, item 1

Tijd is een sensatie van beweging. De hersenen stellen zich de indrukken van bewegingen voor, kopiëren die in hun verbeelding in de categorie “tijd”. Als de mens en zijn omgeving in absolute vrede met elkaar zouden zijn, zou er geen notie van tijd zijn.
Baal HaSulam, Talmud Eser Sefirot, item 1

Het begrip tijd, verleden, heden en toekomst zijn door de mens gevormd en deze begrippen zijn niet absoluut. Alles bestaat in de Hogere Kracht zonder enkele handeling uit naam van de Hogere Eenheid. Alles wat bestaat in de kracht gebeurt later in een handeling (actie). Diegene die dichter komt bij de Schepper – boven het heelal, verheft zich boven tijd.
Rav Kook, “Brieven, Deel 2”

Het boek Zohar spreekt helemaal niet over deze wereld, alleen over de Hogere Werelden waar er geen tijd is zoals in de fysieke wereld. Spirituele tijd is een verandering van eigenschappen.
The Book of Zohar, Vayatze, Collectie 2

Menselijk egoïsme heerst constant over de mens, tenzij de Schepper hem helpt zijn ziel dichter bij Hem te brengen door middel van Zijn Licht om hem te laten schitteren op bepaalde tijden.
“Yesher Divrey Emet,” pagina 35

Alle tijden en handelingen bestaan eeuwig. De toekomst wordt beïnvloed door het verleden en door wat er daarna zal gebeuren. Tijd onderwerpt zich aan krachten die in het verleden, heden en toekomst werkzaam zijn.
Ramchal, Adir BaMarom, pagina 187

Dat wat in afwisseling schittert zal altijd blijven schitteren in de toekomst, als al het verleden samen zal komen in een eeuwige toestand.
Ramchal, Adir BaMarom, pagina 18

Verwant materiaal (Engels):
Chapter from the book Kabbalah, Science and the Meaning of Life: “Kabbalists Write About Kabbalah”

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed