Waarom is de mening van anderen belangrijk voor ons?

Vraag: De basis van het conformisme is bovenal dat de mening van anderen heel belangrijk voor ons is, zelfs als we er geen erg in hebben of het niet erkennen.

Waarom besteden we dan toch zoveel aandacht aan de mening van anderen die we negeren en om wie we helemaal niet geven? Kunt u deze paradox uitleggen?

Antwoord: Dit is inderdaad een paradox. Enerzijds laten anderen me volkomen koud. Anderzijds is het heel belangrijk voor me dat zij me goedkeuren. Zelfs als een klein muisje, een kat of een hond door de een of andere beweging naar mij afwijzing toont, raakt het me. Dat doet me veel pijn.

De natuur heeft het zo geregeld, zodat wij het juiste contact met de ons omringende wereld aangaan. Zodat we een goede onderlinge communicatie krijgen. Zodat ik de wereld op de juiste wijze beïnvloed en de wereld mij, in een wereldwijde harmonie.

Vraag: in principe stond ik onverschillig tegenover de maatschappij, ik had er nooit een goede communicatie mee kunnen opbouwen.

Antwoord: Je zou niet in staat zijn geweest om jezelf te veranderen en de globaliteit en integraliteit van de allesomvattende natuur te voelen. En dit is het allerbelangrijkste.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/08/why-is-the-opinion-of-others-important-to-us/

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “The Post-Coronavirus Era” 4/30/20

Filed under: Free Will | Add Comment / Ask Question →

Kan hypnose de waarden van de maatschappij veranderen?

Vraag: Vindt u het een juiste benadering om gebruik te maken van diverse vormen van manipulatie van het menselijk bewustzijn, met name hypnose, om op die manier de waarden van de maatschappij te veranderen?

Antwoord: Nee, dit zal absoluut niet helpen, want dan vindt er op dat moment geen verandering plaats in de maatschappij. Je kunt de maatschappij hypnotiseren, zoals wel gezegd wordt, maar de maatschappij kan zichzelf niet veranderen.

Verandering vindt uitsluitend plaats onder de invloed van de externe kracht van de natuur, als we er duidelijk en doelgericht naar streven om onze sociale waarden te veranderen, de huidige en de toekomstige staat te leren kennen.

De externe kracht van de natuur is niet in ons aanwezig. Het is de kracht van goedheid en liefde, die de hele natuur in stand houdt en ontwikkelt. Alles heeft zich vanuit het minerale niveau ontwikkeld: planten, later de animale natuur en toen verscheen de mens.

In vier fasen wordt de materie constant door deze stimulerende kracht ontwikkeld. Dit bestaat in de natuur, niet in ons. Wij moeten dit in onszelf stimuleren en proberen om onszelf te corrigeren en zo deze kracht op de best mogelijke manier te gebruiken.

Egoïstische materie kan niet op zichzelf bestaan, een deel ervan moet altijd altruïstisch zijn. We zien dit in de natuur: evolutie – co-evolutie; goed – kwaad; plus – min.

Daarom stelt de Kabbalistische methode ieder mens in staat om voor zichzelf de kracht van de natuur aan te trekken, onder de invloed van die kracht verandert zijn wereldbeschouwing.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/08/can-hypnosis-change-the-values-of-society/

From KabTV’s “The Post-Coronavirus Era” 5/7/20

Filed under: Crisis, Globalization | Add Comment / Ask Question →

Team building, deel 11

Zijn financiële relaties acceptabel in een team?

Vraag: Het wordt niet aanbevolen om financiële relaties te hebben, geld te lenen of diensten te verlenen binnen het team. We bevinden ons allemaal in het proces van het opbouwen van warme connecties. Kunnen financiële relaties ongewenste conflicten ten gevolge hebben? Hoe cruciaal is dit?

Antwoord: Honderd procent, dit mag absoluut niet gebeuren.

Dit kan wel in vriendschap. Ik bedoel dat je mij een verjaardagscadeautje kunt geven, een fles whiskey bijvoorbeeld, en ik kan jou ook een cadeautje geven. Meer er mogen nooit zuiver financiële relaties en afhankelijkheden bestaan. Hiervoor is geen plek in het team.

De groep vormt zich op basis van deze voorwaarden. Als er excessen bestaan, moet dit onmiddellijk stoppen. Zulke mensen moeten onmiddellijk uit de groep verwijderd worden.

Vraag: Okay. En als twee mensen ineens op financieel gebied contact krijgen, als iemand een baan beschikbaar heeft voor iemand anders, wat dan?

Antwoord: Dan is er geen sprake meer van een groep, dan gaat het niet over een vriendschappelijke relatie.

Vraag: Als ik de baas ben en hij mijn werknemer is, kunnen we dan geen deel meer uitmaken van dezelfde groep?

Antwoord: Nee.

Vraag: Kunnen we elkaar een dienst verlenen?

Antwoord: Alleen maar uiterst zelden. Het hangt ervan af waar het over gaat.

Opmerking: De een is bijvoorbeeld installateur en een ander is tandarts. Zij kunnen elkaar helpen, elkaar wat korting geven voor hun diensten. Uiteindelijk kunnen we tegenwoordig niemand vertrouwen. Als je de een of andere installateur belt, zoek dan maar eens uit wat hij gaat doen. En op deze manier is er voor mij al een vriend beschikbaar.

Mijn antwoord: Ik weet het niet. Het ligt allemaal niet zo eenvoudig. In de beginfase is het in ieder geval beter om hulp van andere groepen te krijgen. Verwar onze innerlijke relaties niet met sommige externe, opportunistische relaties.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/08/team-building-guide-part-11/

From KabTV’s “Management Skills” 6/18/20

Filed under: Education | Add Comment / Ask Question →

Het pad naar het hogere niveau

Vraag: Als ik een slaaf ben van mijn emoties en gedreven word door verlangens die mij opgelegd zijn, hoe kan dan de Wijsheid van Kabbalah mij helpen om van perspectief te veranderen als dat het directe resultaat is van mijn verlangen en mijn emoties?

Antwoord: Al jouw verlangens en emoties worden bepaald door het niveau waarop je je bevindt, door je sterkste eigenschappen. Nu zijn ze egoïstisch. 

Maar als je de Wijsheid van Kabbalah serieus gaat bestuderen, ga je het zogenaamde Hoge Licht naar je toetrekken en dat zal je geleidelijk gaan veranderen. Daardoor ga je je – vanuit je nieuwe eigenschappen – een andere wereld voorstellen

De wereld die het dichtste bij ons is, is de wereld waarin je gaat voelen dat alles zich in een staat van absolute eenheid bevindt, onverdeeld is, en dat alles volledig met alles verbonden is. Dit is het gevoel op het laagste niveau, het is nog niet de diepte van het bereiken van elk object en de gelaagdheid daarvan.

Dit betekent dat je het Licht van Nefesh van de wereld Assiya bereikt, het eerste niveau van de 125 niveaus. Dit geeft je al enig idee van iets dat hoger is dan je eigen niveau.

Vraag: Ik neem de fysieke wereld via mijn natuurlijke zintuigen waar. Als ik me ga verbinden met andere mensen, gaan we kwalitatief een nieuw gevoel waarnemen, de hogere wereld. Wordt dit de Schepper genoemd?

Antwoord: Dit is het volgende niveau. Je kunt het de Schepper noemen omdat het een niveau is dat hoger is dan waar jij bent, je stijgt erheen en je wordt zoals Hij.

Wij noemen het niveau dat hoger is dan wij de Schepper. Het wordt onmiddellijk onthuld en wordt steeds hoger.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/08/the-way-to-the-upper-level/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 8/26/18

Filed under: Perception, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Geef het virus de tijd om effectief te worden

Opmerking: Zelfs op het niveau van de fysieke wereld kunnen we zien hoe alles met elkaar verbonden is, hoe gebeurtenissen in het ene deel van de wereld gebeurtenissen in een ander deel van de wereld sterk beïnvloeden, en hoe de onrust die in Minneapolis begon zich over de hele wereld heeft verbreid.

Niet alleen in Amerika, maar ook in Europa, Israël en andere landen, gaan mensen de straat op om te protesteren en eisen te stellen. Op die plekken is het nodig om de juiste woorden te vinden en de juiste mensen om ze uit te spreken. Er is geen andere manier om iets tot stand te brengen.

Mijn antwoord: Ik zie niet in hoe je mensen nu kunt bereiken. Er zijn nog geen noodzakelijke voorwaarden voor aanwezig. Er is nog niet zo’n grote mate van bewust lijden dat je iedereen kunt bereiken en vragen: “Is het eigenlijk niet genoeg?”

Je hoeft niet naar de rijken te gaan. Zij hopen dat alles weer wordt zoals vroeger en dat er dagelijks opnieuw miljarden op hun rekeningen worden bijgeschreven. Je kan niet naar de armen gaan, want zij hebben geen tijd en begrijpen niet wat er allemaal gebeurt. En de intellectuelen zijn druk met hun eigen uitvindingen. 

Dus onze handen zijn gebonden, ik heb niemand om naartoe te gaan en niets om te zeggen. Ik kan het nog wat gedetailleerder uitleggen, maar ik zie niet aan wie. Wij moeten het virus nog wat meer tijd geven om zijn werk te doen.

Vraag: Denkt u dat het mensen echt kan helpen als ze over deze situatie nadenken, en dat zij dan proberen om een ander antwoord te vinden? Niet door een vaccin of medicijnen?

Antwoord: Nee! Een vaccin geeft geen enkele hoop. En geen enkel vaccin zal helpen! Als dit virus verdwijnt, zal er een ander komen, nog ernstiger, een ander soort, ingewikkelder. Wij zullen er niet aan ontkomen!

Vraag: Is dit alles voorspeld in de boeken van de Wijzen? En in welke vorm?

Antwoord: Het vaccin is niet voorspeld, hoewel er een algemene mening bestaat dat virus van het woord “Avirot,” afkomstig is: “overtredingen.” Maar dat het deze vorm zou krijgen, nee. Ik denk dat dit een heel zachte landing betekent voor de mensheid, “op haar billen”, zodat zij voelt waar ze vandaan komt en waar ze thuishoort.

Wij zullen gedwongen worden om ons hoofd te buigen en te voelen waar wij zijn.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/08/give-the-virus-time-to-take-effect/

From KabTV’s “Today’s International Situation” 6/18/20

Related Material:

How Can We Influence Governments?

The World Isn’t Ready Yet

The Time Of The Last Generation Is Coming

Filed under: Crisis, Globalization, Health | Add Comment / Ask Question →

“Haat veroorzaakt virussen” (Newsmax)

Mijn artikel in Newsmax: “Haat veroorzaakt Virussen

Wij begrijpen helemaal niet goed waarom COVID heeft toegeslagen. Men neemt het China kwalijk, de Joden, vleermuizen, nertsen, ontbossing, corrupte farmaceutische bedrijven, en ga zo maar door. Maar niemand neemt het zichzelf kwalijk. Niemand wijt de uitbarsting van COVID-19 aan de slechte manier waarop hij zelf met alles en iedereen in zijn omgeving omgaat.

Dat is begrijpelijk, want we zien het alomvattende systeem niet. Hoewel wetenschappers al minstens een eeuw lang weten dat alles in de wereld met elkaar verbonden is en dat alles uit dezelfde deeltjes is opgebouwd; maar wij ervaren het niet in ons dagelijks leven, dus wij gedragen ons alsof het niet waar is. Ons gedragen alsof we niets met elkaar te maken hebben, is echter even onverantwoordelijk als water drinken waarvan gezegd wordt dat het besmet is met listeria, en het dan toch niet geloven omdat we de bacterie niet kunnen zien. Tegen de tijd dat de symptomen zichtbaar worden, is het veel moeilijker en pijnlijker om te herstellen.

Niet alleen zijn alle delen van de werkelijkheid met elkaar verbonden, ze zijn ook op de juiste wijze verbonden. Het minerale niveau, de flora en de fauna in onze wereld functioneren volgens natuurwetten die zijn ingeprent, daarin bestaat geen keuzevrijheid.

Wolven zijn niet slecht omdat ze andere dieren eten, en herten zijn niet goed omdat ze zich voeden met planten en niet met andere dieren. In feite is het zo dat de herbivoren ziek zouden worden als er geen carnivoren zouden zijn, er zouden teveel herbivoren komen, de planten waar ze van leven zouden opraken en tenslotte eronder lijden en uitsterven, want de natuur zou een andere manier vinden om haar populatie in evenwicht te brengen. Als je naar de natuur kijkt, realiseer je je dat zij een perfect evenwicht in stand houdt, waarbij elk element de integriteit van het hele systeem garandeert.

Er is echter één uitzondering in de hele natuur: de mens. De mens is het enige element in de natuur dat zich kan gedragen alsof het nergens mee te maken heeft en daarmee wegkomt, voor even. Tot nu toe hebben we tegen de natuur gevochten, we zijn steeds sterker geworden, en tijdens de afgelopen twee eeuwen ongeveer, dachten we dat we haar bijna verslagen hadden. Erger nog, we hebben tegen elkaar gevochten, en onze haat voor elkaar zorgde ervoor dat wij de natuur nog meer schade toebrachten in onze race om de schatten van de natuur te exploiteren, op te pompen en teniet te doen om concurrenten de loef af te steken.

COVID-19 heeft onze voortgang een halt toegeroepen en de economie gedwarsboomd. Onze haat en ons verlangen om te profiteren, de macht in handen te hebben en anderen te vernederen, hebben de natuur zodanig geschaad dat zij een natuurlijke remedie voor de menselijke natuur heeft verwekt: het nieuwe coronavirus en allerlei  variaties, het stopte de wapenwedloop en veel vijandelijkheden tussen landen die al vorm hadden of eventueel vorm zouden krijgen, het virus distantieerde ons zelfs van andere mensen zodat we de spanningen op vijandige werkplekken of bij concurrerende scholing niet meer hoefden te verdragen.

Maar omdat we het systeem niet zien, denken we dat de verschijning van het virus niets met onze haat te maken heeft, we denken dat de oorzaak iets of iemand anders is die we haten, dat het virus daardoor is opgedoken. We hebben het mis. Onze houding naar elkaar heeft dit veroorzaakt en er zullen zich spoedig meer epidemieën voordoen als wij niet een andere weg inslaan.

“E pur si muove” (En toch beweegt ze) zei Galileo Galilei toen hij gedwongen werd om zijn inzicht dat de aarde om de zon draait te herroepen. Nu weten we dat hij gelijk had. Maar als het om waarheden gaat die onze haat naar elkaar betreffen, zijn we net zo onwetend en koppig als Galilei’s kwelgeesten. Daarvoor moeten we ons schamen, want de baan van de aarde rond de zon is belangrijk, maar niet zo belangrijk als het feit dat haat ziekten veroorzaakt. Onwetendheid over het eerste feit is een schande; onwetendheid over het tweede feit kan ons het leven kosten.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/08/hate-causes-viruses-newsmax/

Filed under: Coronavirus, Crisis, Globalization, Health, New Publications | Add Comment / Ask Question →

Mijn gedachten op Twitter 2-8-2020

Dr Michael Laitman Twitter

De wereld probeert aan het kwaad te ontsnappen, maar wij moeten er niet alleen aan ontsnappen, wij moeten goedheid bereiken, relaties bouwen waarin de Schepper wordt onthuld. De crisis van tegenwoordig is een mogelijkheid om opnieuw te bouwen, om een netwerk van verbindingen te gaan vormen waarin de Schepper wordt onthuld.

De klappen die wij door het #coronavirus krijgen, zullen er uiteindelijk voor zorgen dat de hele mensheid zal buigen, zich moet aanpassen en tot rust komen, zich daarbij zal realiseren dat er hier een hogere Kracht aan het werk is die ons niet toestaat om zomaar te doen wat wij willen: noch rechtsom, noch linksom. We hebben ons te onderwerpen aan de invloed van de derde kracht: de Schepper.

Hoe langer het #coronavirus bestaat, hoe meer onrust er in #Israël zal zijn, tot aan burgeroorlogen toe. Het egoïsme neemt elke dag toe en zal ons niet met rust laten. Verzoening tussen de Joden kan alleen plaatsvinden in de middellijn, boven het egoïsme uit dat ons omringt. Alleen het hoge Licht kan dit bewerkstelligen!

De Joodse oorlogen hadden niets met de Grieken of de Romeinen te maken, maar vonden tussen de Joden onderling plaats. De onrust van nu is niets nieuws, dit komt weer naar boven zoals duizenden jaren geleden, de oorlog van het egoïsme dat aan niemand wil toegeven. Totdat ons egoïsme ontdekt hoe leeg het is en dat het om correctie vraagt.

In de ongecorrigeerde staat zijn wij het kwaad in de wereld, maar in de gecorrigeerde staat worden wij het tegendeel hiervan: alleen maar goed. Daarom staat er geschreven dat wanneer Israël stijgt, het boven alles uitstijgt, als Israël valt, valt het het diepste van allen.

Wij zijn van alle naties van de wereld de essentie van het grootste verlangen om te genieten

Liefde, ontzag en geloof zijn de eigenschappen van het netwerk dat ons met elkaar verbindt. Boven de aardbol zijn wij door één enkel netwerk met elkaar verbonden. Laten wij ons dat voorstellen en gaan voelen dat het werkelijk bestaat en krachtig is. De Schepper maakt ons bewust van deze verbinding, geeft ons kracht en steunt ons.

Het coronavirus heeft onze egoïstische ontwikkeling een halt toegeroepen omdat wij dat zelf niet konden. Wij moeten in alles de leidende hand van de Schepper zien en inzien dat alles wat er gebeurt correctie is, dat er geen kwaad bestaat in de wereld.

Zolang ik op zoek ben naar de voordelen voor mijn ego, staat het mij niet toe om de toekomst te zien.

Israël zal zwaarder getroffen worden door de pandemie dan elk ander land, want volgens Kabbalah ligt de schuld bij #Israël. Redding is alleen mogelijk als de Joden streven naar de goede verbinding van: “Heb je naaste lief.” Anders zal steeds duidelijker worden hoe de Schepper het volk naar correctie leidt via het pad van lijden waar zij zelf voor gekozen hebben.

Wij interpreteren onze staat niet goed. We kunnen onszelf vergelijken met iemand die ziek is en denkt dat hij helemaal gezond is, met een heel leven voor zich. Alle tekenen van de uitsterving van de mensheid zijn duidelijk. Dit kunnen we niet ontkennen. Alles moet zich onderwerpen aan de genezing van een buitensporig ego.

De #economie van de VS bevindt zich in een duidelijk, diep verval, meer dan in andere landen. Het grove kapitalisme zorgt ervoor dat de VS dichter staat bij de erkenning van het kwaad en bij het ware socialisme. Met name de VS die nu het moderne Babylonië vertegenwoordigt. Andere landen zitten vast, zijn onbuigzaam. De klap van de natuur nadert in de winter! De remedie is verbinding!

De wetenschap van Kabbalah leert ons hoe wij twee tegengestelde krachten van de natuur op de juiste manier moeten gebruiken: ontvangen en geven, haat en liefde. Er moet niets vernietigd worden! Als wij deze krachten combineren en ze op de juiste wijzen in evenwicht brengen met elkaar, bereiken we gelijkvormigheid met de Schepper.

Er bestaat niets overbodigs in de wereld, wij moeten deze krachten in evenwicht brengen.

Het spirituele embryo zweeft in de wateren van de moeder: in het licht van Hassadim waarmee het wordt geboren. Als wij ons verbinden tot een gezond embryo, voelen wij dat we ons in het licht van Hassadim bevinden, in de zee van genade. Wij, de ziel, het embryo, zullen groeien en de nieuwe wereld leren zien. Voordat we daar geboren zijn!

Door ons met elkaar te verenigen, bouwen wij het lichaam van de nieuwgeboren mensheid, wij moeten ons zodanig verbinden dat wij gezond geboren worden. Het #coronavirus helpt ons om dichterbij de spirituele geboorte te komen, alleen noodzakelijke behoeften zullen overblijven. Het gaat over de genezing van de crisis, niet over straf. De klappen die de Schepper geeft betekenen Zijn geneesmiddel!

De crisis die door het #coronavirus is ontstaan, is de geboorte van een nieuwe wereld. Wij zijn als een embryo het proces van de voorbereiding voor de geboorte in de nieuwe wereld binnengegaan. De Natuur, de Schepper is zwanger en moet ons ter wereld brengen. Wij moeten Hem helpen, instemmen met het proces, ons meer met elkaar verbinden en ons voorbereiden voor de geboorte.

Er kan interne vijandschap zijn in andere landen, maar daar is de haat niet zo groot als onder het volk Israël, want wij haten de Jood in onszelf. De innerlijke Jood is het verlangen om ons boven het ego uit met elkaar te verbinden, om de wereld te laten zien dat het mogelijk is om in een gecorrigeerde wereld te leven.

Al onze tegenslagen worden veroorzaakt door het feit dat wij niet met elkaar overweg kunnen en wij als volk Israël niet tot eenheid komen. Van buitenaf gezien hebben de vijanden de schuld van de verwoesting, maar die vreemde externe macht voert alleen maar het vonnis uit. Wij zijn degenen die het in ons eigen volk activeren. Alleen wij zijn schuldig.

Abraham onderwees aan zijn volgelingen dat zij moesten leven volgen de wet de naaste even lief te hebben als jezelf. Het belangrijkste voorschrift: “Liefde zal alle onrechtmatige daden bedekken” zonderde hem af van alle naties van de wereld die in Babylonië achterbleven en zich later over de hele wereld verspreidden.

Vertegenwoordigers van alle volkeren volgden Abraham’s roep om zich in liefde met elkaar te verbinden. Zij noemden zichzelf Yisra-El (streven naar de Schepper), naar eenheid en liefde. Deze droom leeft nog in het volk en begint zich in onze tijd te realiseren.

De 9e Av symboliseert de verwoesting van de Tempel, wat ten gevolge van ongegronde haat plaats heeft gevonden. De Joden vormen een natie die Abraham in het oude Babylonië heeft verzameld toen er haat uitbrak tussen de mensen, Abraham onderwees dat er maar één remedie is tegen haat: boven de haat uit opstijgen naar liefde!

Het is in deze tijd van cruciaal belang om een correctie uit te voeren. De wereld gaat door verwarrende situaties heen, van de ene situatie naar de andere, zonder te weten wat er morgen zal gebeuren. Dit geeft de hoge snelheid van de voortgang aan en ons gebrek aan begrip van waar het met de wereld naartoe gaat en waar we uit zullen komen. Alleen Kabbalah zal het verlichte pad laten zien.

“Vandaag staan jullie hier”, voordat er een convenant wordt gesloten waardoor er een plek gecreëerd wordt voor de onthulling van de Schepper, een onderlinge verbinding die gelijkvormig is aan de hoge Kracht, waardoor deze Kracht onthuld kan worden. Er is geen Schepper voordat wij de eigenschap van geven tussen ons bouwen en Hem een plaats geven waar Hij temidden van ons kan verblijven.

Wij waren met elkaar verbonden, maar onze verbindingen moesten verbroken worden om ze zelf te herstellen. Deze breuk is een voorbereiding voor de situatie van nu. Voor de eerste keer verrichten wij een daad van eenwording boven alle voorgaande verdelingen uit, de eerste en de tweede Tempel, om een plaats te bouwen van heiligheid, liefde en geven.

Wij bevinden ons in onrust en verwarring, zonder enige hoop of kracht. Maar door deze staten, tot aan de ernstigste toe, te onderzoeken, “de 9e Av” de verwoesting van de Tempel, zien we dat wij niets kunnen beginnen. Wij bereiken de 9e Av als alles in elkaar stort zonder ook maar een spoortje heiligheid n te laten, behalve een kleine lichtvonk van de Schepper.

Wij sluiten een convenant met behulp van de lichtvonk van de Schepper. Van de laagste, meest afschuwwekkende staat, bouwen wij de perfecte, gecorrigeerde Kli op. De 9e Av is de dag van de complete breuk en deze zelfde staat is de plek van constructie en correctie. “De duisternis zal schijnen als licht”, en zo zullen wij onszelf tot leven brengen.

Van nature hebben wij een tegenstrijdigheid in ons, want wij bestaan uit twee tegengestelde eigenschappen: onze oorsprong komt van de Schepper, terwijl het hele egoïsme een vorm is die tegengesteld is aan de Schepper. Wij bevinden ons tussen deze twee tegenstellingen en proberen ze met elkaar te verbinden, deze verbinding ontstaat echter door een botsing.

Abraham (3500 jaar geleden) leerde aan zijn studenten om in overeenstemming met de hoogste wet van de natuur te leven: “Heb je vriend lief als jezelf”, “Liefde zal alle wandaden bedekken”. De naleving van deze wetten onderscheidde de groep van Abraham van alle andere naties van de wereld die zich vervolgens over de hele wereld verspreidden. Abraham’s groep viel ook terug in het ego, 2000 jaar geleden.

De #Joden bestaan uit een groep die in Babylonië gevormd is toen er haat uitbrak tussen de mensen die daar woonden. Hij onderwees de methode van boven de haat uitstijgen naar liefde. De Toren van Babel is het symbool van haat tussen mensen. Zij die Abraham hebben gevolgd, werden het volk Israël en de rest bleef in Babylonië achter.

Tot alles wat met het volk Israël gebeurt moeten wij ons niet op dezelfde wijze verhouden als tot wat er met een ‘gewoon’ volk gebeurt. #Israël is een groep die zijn eigen weg moet volgen, boven het ego uit, de eigenschap van ontvangen, de eigenschap van geven volgend. Daarom heeft de Schepper een speciale relatie met Israël: hun gebrokenheid (de 9e Av) en de naderende hergeboorte.

Er staat geschreven dat de Schepper tegenslagen stuurt en hierdoor heelt. Want Hij stuurt klappen naar ons ego en dwingt ons om ons over te geven en ruimte te maken voor het verlangen om dichter bij elkaar te komen. Wij kunnen alleen dichter bij elkaar komen onder de druk van tegenslagen! Door ze echter te accepteren en te begrijpen voor wat ze zijn, versnellen wij de tijd en verzachten wij het lijden. Het virus heelt!

Het geboortekanaal is smal, en wij komen dichtbij het moment dat wij het zullen moeten verlaten. Door ons met elkaar te verbinden, zal dit gemakkelijk plaatsvinden. Wij moeten onze EGO-waarden verwisselen om de dingen die wij vroeger belangrijk vonden onbelangrijk te gaan vinden, zodat het onbelangrijke belangrijk wordt. Als wij eenmaal ons hoofd gedraaid hebben, komen we tot één mening.

Eerst ons hoofd draaien voordat het werk begint, betekent dat wij onze waarden omkeren van persoonlijk naar collectief. In de nieuwe wereld waarin ik geboren wil worden, verliezen de oude waarden (voedsel, seks, gezin, geld, macht en kennis) hun belang. 

Verbinding wordt de hoogste prioriteit waarin de nieuwe werkelijkheid wordt onthuld.

De natuur keert de foetus om en duwt hem de moeder uit. Op die manier moeten wij onze houding naar de wereld veranderen van egoïstisch naar altruïstisch. De omgeving helpt ons maar de foetus zelf verricht enorme inspanningen tijdens de geboorte. Laten wij werken voor onze spirituele geboorte die voor ons ligt.

Op het ogenblik moeten wij door de weeën heen, om met een nieuwe eigenschap geboren te worden, van de eigenschap om te ontvangen naar de eigenschap om te geven. Wij hebben geen keus. Dit is door de natuur voorgeprogrammeerd. Het proces is aan de gang! Wij kunnen er niet omheen. Wij kunnen het proces van hergeboorte alleen maar gemakkelijker maken door naar eenheid te streven!

Tweets in het Engels: https://laitman.com/2020/08/my-thoughts-on-twitter-8220/

From Twitter, 8/2/20

Filed under: Thoughts on Twitter | Add Comment / Ask Question →

 

Als een vrouw Kabbalah studeert

Vraag: Hoe moet het als een vrouw Kabbalah gaat studeren en zich spiritueel ontwikkelt, maar haar man dat niet doet, moet zij dan stoppen met studeren?

Antwoord: Nee, dat kan je niet stoppen. Als je de mogelijkheid wordt gegeven om jezelf te ontwikkelen, je ziel, mag je in geen geval stoppen. Ga gewoon door zonder je man verwijten te maken.

Vertel hem dat dit een hobby van je is waarbij je je heel goed voelt en dat het beter is om spirituele avonturen te beleven dan ander soort avonturen. Daar zal hij het mee eens zijn.

Vraag: En wat moet ik doen als hij erop aandringt dat ik stop met de studie?

Antwoord: Hoezo? Als een vrouw belangstelling heeft voor, bijvoorbeeld esoterie, iets spiritueels, kan hij daar zelfs over opscheppen.

Opmerking: Een man is bang dat een vrouw zal veranderen, boven hem uit zal groeien in ontwikkeling, en dan van hem weggaat.

Mijn antwoord: Hij mag misschien wel bang zijn, maar we moeten ervoor zorgen dat hij zeker weet dat hij liever dit heeft dan iets anders. Een man wil altijd dat zijn vrouw dichtbij hem is, op hem let en voor hem zorgt. Daarom moeten we hem laten zien dat hij dit nu juist allemaal krijgt.

Opmerking: Maar als vrouw kan ik de keuze van mijn man niet beïnvloeden. Het is uiteindelijk zijn eigen keuze of hij zich samen met mij wil ontwikkelen en spiritueel wil groeien.

Mijn antwoord: Zeker. Op spiritueel gebied kan je onmogelijk iets forceren. Daarom staat er geschreven dat er geen dwang bestaat, iedereen studeert zoveel hij kan en zoveel hij wil. Misschien wil hij geen Kabbalah studeren, maar liever yoga of iets anders. Dat is dan zo.

Je moet vanuit liefde een ander mens toestaan om zulke dingen te doen. Daar is niets mis mee, hij blijft je partner, je echtgenoot.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/07/if-a-woman-studies-kabbalah/

From KabTV’s “Together about Important Things” 7/14/20

Related Material:

Learn from Queen Esther

Unripe Point In The Heart

Spiritual Search

Filed under: Man and Woman, Women’s Spirituality | Add Comment / Ask Question →

New Life 1258 – Oost, West, en de Integrale Wereld

New Life 1258 – Oost, West, en de Integrale Wereld

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi

Tekst en video/audio

De wereld is verdeeld in Oost en West, volgens de wortel van de ziel van elke natie. Israël is de derde component, een speciale die zich noch in Oost, noch in West bevindt, geheel verschillend van andere naties. Het Westen kan niet leren van het Oosten, want ze zijn niet te vergelijken met elkaar. In collectieve samenlevingen zijn mensen bereid en gewillig om wetten te accepteren en eraan te gehoorzamen, maar de westerse cultuur is rationeel. Het Westen hoeft niet te leren van het Oosten, andersom ook niet.

Elk deel moet zichzelf corrigeren volgens de wortel van de eigen ziel. Wij moeten aan westerse mensen uitleggen dat de natuur ons er in deze tijd toe verplicht om een integrale connectie te bouwen tussen verschillende individuen, ten behoeve van een betere toekomst voor iedereen. De vervulling van de vrijheid van het individu komt tot uiting in zelfontplooiing door mijn verbinding met anderen. Dit is de formule voor een volmaakte wereld.  

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/07/new-life-1258-east-west-and-the-integral-world/

From KabTV’s “New Life 1258 – East, West, And The Integral World,” 7/1/20

icon for podpress VideoPlay Now | Download

icon for podpress AudioPlay Now | Download

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Filed under: EducationNew Life | Add Comment / Ask Question →

Een strijd waar we allemaal in zitten

Vraag: Het is duidelijk dat wij in de strijd tegen het coronavirus al een globaal brein hebben gekregen: informatie en ervaringen verschillen in allerlei landen.

Hoe kunnen we tot één wereldwijd hart komen? Hoe kunnen we anderen voelen? Over wat voor gevoelens spreekt u? Dokters die levens redden door 16 uur per dag te werken, doen zij dat niet vanuit hun gevoel? Tenslotte kunnen veel mensen er ook voor kiezen om niet te werken.

Antwoord: Ik denk niet dat dokters de keuze hebben om wel of niet te werken. Ik denk niet dat zij zelf besluiten om thuis te blijven. In principe sluiten hun beroep en de omstandigheden zelfopoffering niet uit.

Het is echter zo dat de tijd is gekomen om te begrijpen dat we met elkaar verbonden zijn en dat een land niet alleen voor zichzelf kan zorgen, afgescheiden van andere landen, want het is duidelijk dat het virus geen grenzen kent.

Hoe het overgebracht wordt en hoe het ontstaat, weten we nog helemaal niet. Daarom neemt absoluut iedereen deel aan de strijd ertegen. Tot dusver is dit het beste resultaat dat de pandemie ons heeft gebracht.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/07/a-fight-we-are-all-in/

From KabTV’s “The Post-Coronavirus Era” 4/30/20

Filed under: Coronavirus, Crisis, Globalization, Health | Add Comment / Ask Question →