Wees stil om het hart te laten spreken

959Vraag: U zegt steeds dat een gesprek in stilte kan plaatsvinden. Kunt u uitleggen wat dat is: spreken via je hart?

Antwoord: Door gevoelens. Als je je gevoelens naar iemand wilt overbrengen en het heel moeilijk is om er passende woorden voor te vinden, is het het beste om te zwijgen.

Dit is voor niemand ongemakkelijk. Je zwijgt gewoon. Zo begin je elkaar geleidelijk te begrijpen zonder woorden. Dit wordt een gesprek tussen de harten genoemd.

Vraag: U zei dat u vaak stil was bij uw leraar. Had u dan niet het gevoel dat u iets moest zeggen?

Antwoord: Nee, absoluut niet. Je zit gewoon naast hem, je denkt, en dat doet hij ook.

Vraag: Heeft hij u niet uitgenodigd om iets te zeggen? Was dat er niet?

Antwoord: Nee, dat was niet nodig. Het was niet nodig om ook maar iets te doen. Er zijn gevoelens, momenten, waarop alles duidelijk is. Er komt innerlijk contact, de stroom van gevoelens van de een naar de ander en terug, zonder woorden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/12/be-silent-in-order-for-the-heart-to-speak/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 9/21/23

Related Material:
Silence Preferred
The Exchange of Spiritual Information
Roaring Silence

Filed under: News, Spiritual Teacher, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Betreur dat er niet genoeg verbinding is

565.01Vraag: Wat zijn de Kelim van heiligheid die we moeten bewaken? Is het de angst om de verbinding  tussen ons te vergeten? Of gaat het over het feit dat wij in elke situatie niet mogen vergeten van Wie het komt en voor Wie ik sta? Of is het spijt dat ik nu van de anderen gescheiden ben?

Antwoord: Je kunt over alles wat je net zei nadenken en betreuren dat er niet genoeg verbinding met de Schepper is, dat je bang bent dat je los van Hem komt en dat Hij je zou kunnen verlaten.

Je kunt al deze gevoelens en zorgen altijd voor Hem plaatsen en Hem vragen om niet weg te gaan, je niet te verlaten en niet te verdwijnen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/12/what-to-regret-2/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland


From the Daily Kabbalah Lesson 11/16/23, Writings of Baal HaSulam “As Though Standing before a King“

Related Material:
Spiritual Action
First Steps In Spirituality
“According to the Sorrow, So Is the Reward”

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Scheid Zuiverheid van Onzuiverheid

200.01Als de Kli vermengd is met ontvangen voor zichzelf, wat als ‘vuil’ wordt beschouwd in vergelijking met het Licht dat alleen over geven gaat, moet de mens zich eerst zuiveren van ontvangen voor zichzelf, voordat hij van de Schepper voeding ontvangt, namelijk verrukking en genot. Op dat moment gaat de overvloed die uit genot bestaat niet naar de Klipot die als ontvangen voor zichzelf beschouwd worden. Integendeel, de overvloed zal naar Kedusha gaan, omdat hij zich kan richten op het belang van de Schepper terwijl hij het genot ontvangt. Dit wordt genoemd: “Het voedsel aan een zuivere tafel eten”.

Na de maaltijd volgt het integendeel. Hij moet een deel aan de Sitra Achra (andere kant) geven. Dit betekent dat hij zegt dat er hier nog vuil is dat tot de Sitra Achra behoort, en ik moet mijzelf nog corrigeren (Rabash artikel nr. 22 (1988): What Are Merits and Iniquities of a Righteous in the Work?) (Wat zijn verdiensten en ongerechtigheden van een rechtvaardige in het werk?).

Vraag: Hoe kunnen wij weten dat het tijd is om aan de Sitra Achra (onreine verlangens) te geven?

Antwoord: Wij willen niets aan de Sitra Achra geven. Maar er is niets aan te doen, een deel ontsnapt er nog naartoe. Bovendien is men van mening dat het ook nodig is om deze te voeden, omdat het ons helpt om zuiverheid te scheiden van onreinheid, ontvangen van geven. Dit gebod geldt dus absoluut voor iedereen.

Vraag: Als een mens al een zonde heeft begaan en in de Sitra Achra is gevallen, hoe moeten de zondaar en de rechtvaardige in hem dan op de juiste manier werken om hem uit het ontvangen voor zichzelf te halen?

Antwoord: Het is nodig om de zondaar eruit te trekken met de hulp van de rechtvaardige. En om de rechtvaardige in ons wakker te maken, hebben we de Ten (groep van tien vrienden) gekregen, de vrienden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/12/to-separate-purity-from-impurity/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.


From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 11/21/23, Writings of Rabash “What Are Merits and Iniquities of a Righteous in the Work?“

Related Material:
In a System of Impure Forces
How Can You Protect Yourself from Klipot?
Sparks Illuminating The Darkness

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Wachtend op een Antwoord

239Vraag: In het artikel Two States (Twee Staten) van Baal HaSulam wordt gezegd dat het antwoord op een verzoek aan de Schepper na lange tijd komt. Het lijkt wel alsof er een soort bureaucratie aan de top staat, alsof een brief aan Hem daar is zoekgeraakt.

Maar het blijkt dat als een mens gaat vragen en zijn verzoek nog niet volledig is, er een aanpassing begint en dat vergt tijd. Moeten we daarom lang wachten op een antwoord? Krijgt een mens het antwoord als de vraag perfect is geworden?

Antwoord: Dat weten wij niet. Het kan elke keer een andere reden hebben. We moeten ons realiseren dat er maar één hoge Wortel is die alles bestuurt en als dat onthuld wordt, wordt het ons duidelijk dat er een hoog Bestuur is. Als dit verborgen blijft, is het duidelijk dat die controle zich op het niveau van onze wereld bevindt.

Vraag: Dus het is niet mogelijk om de vraag te beantwoorden waarom zo’n periode zich voordoet?

Antwoord: Dit kan onduidelijk zijn voor ons. Maar alles gebeurt volgens de koers die door Boven bepaald wordt. Of de Schepper zal antwoorden of ervoor zorgt dat een mens het vergeet, hangt af van het Hoge Bestuur af.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/waiting-for-an-answer/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

From the Daily Kabbalah Lesson 11/14/23, Writings of Baal HaSulam “Two States“

Related Material:
How Can We Ask The Creator For Anything?
What To Ask From The Creator?
Praying In Order To Change

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Waarom is het zo moeilijk om voor geven te werken?

559Vraag: Waarom is het zo moeilijk om voor geven te werken en hoe kan dit makkelijker gemaakt worden in het spirituele werk?

Antwoord: Voor geven werken is niet alleen moeilijk, het is onmogelijk. Deze eigenschap bestaat helemaal niet in ons, dus erover spreken is zoiets als zeggen: “Ga maar vliegen als een vogel.” Wat kunnen we eraan doen? Blijven werken voor geven.

Ondanks het feit dat we geen eigenschap hebben die we “aan kunnen zetten” om voor geven te werken, wordt deze gevormd onder de invloed van het Hoge Licht en we moeten door de groep zo ver komen.

Vraag: Maakt onze methode dit werk gemakkelijker?

Antwoord: Het maakt het niet alleen gemakkelijker, maar geeft richting, uitleg en geeft ons kracht. De methode is alles.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/why-is-it-so-difficult-to-work-for-bestowal/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 11/12/23, Writings of Rabash “What Is Peace in the Work?“

Related Material:
Our World—Reception in Order to Receive for Oneself
Human Nature: Everything Is For My Sake
Is There Any Selfless Bestowal In Our World?

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

De plek van de mens

527.03Vraag: Enerzijds moet een mens in de gemeenschappelijke Kli opgenomen worden, zodat de Schepper deze kan vullen, maar anderzijds streeft het punt in het hart van de mens ernaar om één te worden met de gedachte van de Schepper. Dan blijkt dat hij noch hier noch daar is. Waar is de plek van de mens?

Antwoord: Een mens moet naar de Schepper verlangen, hij is daar vandaan gekomen en moet daar ook weer naar terugkeren. Maar hij is onder de invloed van het egoïsme vertrokken en daarom is een terugkeer naar de Schepper alleen maar mogelijk als hij zijn ego transformeert in een kracht van verbondenheid met de Schepper.

Op die manier zal zijn verbondenheid met Hem absoluut en volledig zijn, zoals er geschreven staat: met heel zijn lichaam en ziel. Dat moeten we bereiken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/the-place-of-a-person/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 11/12/23, Writings of Rabash “What Is Peace in the Work?“

Related Material:
Earn the Spiritual World
What Brings Contentment To The Creator?
Coming Outside Of Ourselves In Order To Hear The Creator

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe kunnen wij de werkelijkheid gaan proeven?

276.02Vraag: In het artikel van Baal HaSulam: “Wat betekent ‘Een Gewoonte wordt een Tweede Natuur‘ in het Werk?” staat dat we door deze regel een smaak van de werkelijkheid voelen.

Maar als iets een gewoonte wordt, ervaren we de smaak niet meer en gaan we op zoek naar iets nieuws. Wat betekent de smaak van de werkelijkheid en hoe kunnen we dan weten of dit de werkelijkheid is en niet een fantasie van ons?

Antwoord: We hebben geen methode om te weten wat waar is en wat niet. We zijn niet in staat om het te ervaren. We nemen waar wat de Schepper ons geeft, dus dat is onze werkelijkheid.

Vraag: In het artikel staat dat als twee objecten hetzelfde realiteitsgevoel hebben, ze sterk met elkaar verbonden zijn. Tegelijkertijd staat hier ook dat de werkelijkheid van de Schepper niet bereikbaar is. Hoe kunnen we tot verbondenheid komen?

Antwoord: Dat weten we niet. Ik handel naar hoe ik anderen waarneem, inclusief de Schepper. Dat is alles. We kunnen niet nagaan of onze gevoelens waar zijn of niet.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/how-can-you-get-a-taste-of-reality/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 11/10/23, Writings of Baal HaSulam “What Is, ‘A Habit Becomes a Second Nature,’ in the Work?”

Related Material:
Illusion And Reality According To Kabbalah
Fantasies And Reality, Part 1
Reality Created By The Blows Of Light

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Perception, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Eén verlangen voor beiden

625.05Vraag: Als de Schepper een man en een vrouw verbondenheid geeft via het hart, is ieder dan bereid om alles voor de ander te doen?

Antwoord: Ik weet niet hoe bereid ze voor alles zijn, maar als ze bij elkaar komen om samen te zijn en ieder doet wat zijn/haar partner verlangt, vormen zij een gemeenschappelijk verlangen waarin de Schepper wordt onthuld.

Vraag: Maar geeft de Schepper hen dan ook dit verlangen?

Antwoord: Nee, ze moeten dit verlangen zelf creëren. Ieder van hen heeft zijn eigen verlangen, dus zij moeten zich met elkaar verbinden om beiden één verlangen te hebben waarin ze geen enkel verschil voelen.

Zo’n samensmelting moet het zijn, een streven naar elkaar waarin er niets anders overblijft dan een gevoel van eenheid.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/one-desire-for-two/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

From the Daily Kabbalah lesson 11/19/23, Writings of Rabash “Discernments in States“

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Man and Woman, Women’s Spirituality | Add Comment / Ask Question →

 

Onverbiddelijk Bestuur

235Vraag: In een van de artikelen schrijft Baal HaSulam dat er tijdens een oorlog situaties zijn waarin het bestuur wordt overgedragen aan een vernietigende kracht die zich dan in de fysieke wereld manifesteert. 

Dan kan dit niet langer gecorrigeerd worden, dan moeten we wachten tot de tijd voorbij is. Dit is tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurd, tijdens de Holocaust.

Wat voor destructieve kracht is dit?

Antwoord: Dit is de enorme kracht van de Schepper die Hij besluit te gebruiken om mensen op te voeden. Dan dalen er slechte omstandigheden op de mensheid neer en gaat de Schepper mensen volgens een strikte wet aanpakken.

Vraag: Baal HaSulam schrijft dat zelfs gebeden niet helpen als het bestuur al is overgedragen aan deze vernietigende kracht. Voor die tijd kon je iets corrigeren, bidden en op de een of andere manier de situatie veranderen, maar als de vernietigende kracht zich in de materie manifesteert, is er niets dat nog helpt. Er zijn veel dergelijke gevallen in de geschiedenis. Of kan er dan toch nog iets gedaan worden?

Antwoord: Natuurlijk kan dat. We moeten blijven handelen, ondanks de omstandigheden. Maar we moeten niet vergeten dat er een goede en een kwade tijd is.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/rigid-governance/ 

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Spiritual States” 10/29/23

Related Material:
External and Internal Wars
With Whom Is the Creator?
A Rigid Management Program

Filed under: Crisis, Globalization, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Tot wij naar het spirituele niveau rijzen

272Vraag: Stel dat de ene mens een miljoen dollar heeft verloren en de ander een kop rijst. Hun innerlijke gevoelens zijn echter hetzelfde. Wat is dit gevoel van leegte?

Antwoord: Wat voor verschil maakt het wie wat verloren heeft en hoeveel? Het enige wat telt is hoe men het voelt.

Vraag: Maar waarom moet één van hen zo’n groot bedrag verliezen?

Antwoord: Het gaat om een gewoonte, een bepaalde houding.

Bij de geboorte is iedereen hetzelfde. Bij het sterven ook. Alleen de omgeving, een specifieke situatie, het lot – om het zo maar te noemen – van mensen zorgt voor verschillende houdingen naar het geluksniveau, dat is het.

Een mens wordt gereinigd van overbodige dingen, dan blijft alleen het animale lichaam over en wat dat lichaam nodig heeft, al het andere moet gericht zijn op de ontwikkeling van het innerlijke, spirituele niveau. Meer hebben we niet nodig.

We moeten in ons animale lichaam leven totdat we opstijgen naar het spirituele niveau en dan zullen we ons verder ontwikkelen van niveau naar niveau.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/until-we-rise-to-the-spiritual-degree/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

From KabTV’s “I Got a Call. Lost a Million” 11/6/11

Related Material:
Emptiness Is An Opportunity For Fulfillment
Levers For Controlling The Spiritual World
From Absolute Helplessness To Self-Realization

Filed under: Economy | Add Comment / Ask Question →