Elke dag brengt de wereld dichterbij correctie

963.6De ontdekking van Reshimot gaat gepaard met onaangename gevoelens, want zij brengen onze tekortkomingen aan het licht. Maar tegelijkertijd tonen zij ons de voorwaarden om onze ware behoeften te kunnen ontdekken. De groei van het wereldwijde verlangen om te genieten en de onthulling van de Reshimot die voortkomen uit de breking van de vaten zijn de belangrijkste factoren van ons ontwaken.

De hele mensheid ontwaakt hierdoor. Kijk maar eens naar de enorm grote stappen die de mensheid nu zet in de richting van nieuwe hoedanigheden. Binnenkort zullen we drastische veranderingen zien waarbij een duidelijke focus en de juiste setting voor verbinding, toenadering, rationeel verbruik en correctie helder aan het licht zullen komen. We kunnen anders eenvoudigweg niet overleven.

De hele mensheid zal deze druk gaan voelen door voor de hand liggende zaken, zoals problemen met olie en de energievoorziening. Binnenkort kan er een tekort aan voedsel ontstaan, honger, ernstige droogte of een nieuwe pandemie. Zo zullen we gaan ontdekken dat we ons in één systeem bevinden, dat we van elkaar afhankelijk zijn en dat we ons bewust moeten worden van die afhankelijkheid.

En het belangrijkste is dat we gaan begrijpen dat alleen onze verbinding een kracht kan opwekken die alle negatieve verschijnselen zal beïnvloeden en ze in positieve verschijnselen zal veranderen. Op deze manier zal het virus ons allemaal noodzaken om te zoeken naar een remedie waardoor we elkaar dichter naderen, ons verenigen en zo dichter bij verbinding komen, bij het doel van de schepping.

Dan blijkt dat geen enkel verschijnsel dat we waarnemen ten nadele van ons is, maar dat elke gebeurtenis, elk moment en elke dag ons dichter bij correctie brengen. Daarom is het belangrijk om van het leven te genieten en te proberen actief aan dit proces deel te nemen. De correctie van de wereld hangt alleen af van de goede verbinding tussen ons.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/05/every-day-brings-the-world-closer-to-correction/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 5/10/22,  Baal HaSulam, The Study of the Ten Sefirot

Related Material:

What Is Happening In The World?

A Deficit Of Kindness

What Lessons Is Nature Preparing For Us?

Filed under: Crisis, Daily Kabbalah Lesson, Globalization, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Correctie van gedachten

943Vraag: Wat is de correctie van onze gedachten?

Antwoord: Gelijkvormig worden aan de ene gedachte, het verenigd veld dat de Schepper wordt genoemd.

Deze gedachte moet werken aan verbinding, aan de integrale gerichtheid op het systeem, zodat alle verlangens, alles wat wij doen in onze wereld, in ons leven, gericht is op de verbinding van onze gedachten in deze ene gedachte, als één geheel.

Dat wil zeggen dat ieder van ons, en wij allen samen, zich moet verenigen met dit gemeenschappelijke veld. Hierdoor zullen wij eeuwigheid, volmaaktheid en absolute kennis bereiken, want alles komt uit dit veld voort. Nadat wij deze staat bereikt hebben, zullen wij een andere dimensie binnengaan.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/05/correction-of-thoughts/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Close-Up. Secrets of Immortality” 1/7/11

Related Material:

What Is A Thought?

Thought Is The Most Powerful Force In The World

Where Do Our Thoughts Come From?

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Wanneer ben je een spiritueel mens? (Quora)

 

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Wanneer ben je een spiritueel mens?

Een mens met spirituele verworvenheid is iemand die de hoge realiteit van liefde, geven en verbinding gaat voelen, iemand die in die realiteit leeft. Het is iemand die opstijgt naar een niveau van verbinding met de werkelijkheid die zich voorbij alles bevindt wat wij kennen en voelen in onze huidige werkelijkheid. Er zijn geen woorden om dat gevoel uit te leggen. 

Er staat over geschreven: “Proef en zie dat de Schepper goed is.”

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/05/who-is-a-spiritual-person-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Based on a video “Who Is a Person With Spiritual Attainment?” with Kabbalist Dr. Michael Laitman, Oren Levi and Tal Mandelbaum. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora, Spirituality | Add Comment / Ask Question →

 

Scherpgetand egoïsme

631.4Wie is de Eeuwige dat ik naar Zijn stem zou luisteren?” Zulke vragen komen in een mens op als hij werkelijk dichterbij de Schepper wil komen. Daarop is er maar één antwoord: “Ik vind dit nodig voor mezelf” of, zoals er geschreven staat: “Maak je tanden minder scherp.

Als ik deze vraag keer op keer probeer te beantwoorden voor mezelf en ik nog steeds geen resultaat zie, als dit telkens weer in me opkomt, ga ik wat men noemt: “de tanden minder scherp maken”. Dat wil zeggen dat ik tegen mijn egoïsme zeg: “Ik wil niet meer naar je luisteren! Ik ga je overstijgen in geloof boven de rede.”

Vraag: Heeft het een bepaalde betekenis dat ik “mijn tanden minder scherp maak”?

Antwoord: Natuurlijk, 32 tanden zijn 32 maalstenen die kennis vermalen. Daarna kunnen wij deze kennis tot ons nemen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/05/sharp-toothed-egoism/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 4/14/22

Related Material:

The Creator Is Not Revealed In Egoism

No Need To Kill Egoism

Correcting Primordial Egoism

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Het gemeenschappelijke gedachtenveld

537Vraag: Waar komen de gedachten vandaan? Hoe kan een mens ermee in contact komen?

Antwoord: Wij bevinden ons in een gedachtenveld. Er is dus sprake van inductie, beïnvloeding. Hierdoor komen er allerlei individuele gedachten in ons op.

Het gemeenschappelijke veld waarin wij bestaan als stofdeeltjes in de lucht – de lucht, de gedachte en het veld – roept via beïnvloeding allerlei gedachten in ons op die het ons mogelijk maken om elkaar te begrijpen, dit veld te voelen, de algemene beweging ervan, het vanuit onszelf te beïnvloeden, enz.

Kabbalah houdt zich in feite bezig met de alomvattende veldtheorie. Met dit veld bedoelen wij de Schepper. Dit is niet de een of andere oude man die ons van bovenaf bestuurt, maar een gemeenschappelijk veld, een gemeenschappelijk plan.

Kabbalah spreekt over hoe dit plan kan worden beïnvloed, hoe het ons beïnvloedt, hoe we ermee in evenwicht kunnen komen en wat het doel is van ons huidige bestaan, namelijk om evenwicht te bereiken met dit gemeenschappelijke veld.

Wanneer wij een compleet evenwicht hebben bereikt, komen we in de volgende fase van de schepping. Dit is de dialectiek van onze ontwikkeling.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/05/the-common-field-of-thought/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Close-Up. Secrets of Immortality”

Related Material:

The Result Of Our Thoughts

What Is A Thought?

Finding Your Place in the Thought of Creation

Filed under: Kabbalah Study, Perception, Science | Add Comment / Ask Question →

 

Wat is de essentie van spiritualiteit? Hoe wordt het leven er beter en anders door? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Wat is de essentie van spiritualiteit? Hoe wordt het leven er beter en anders door? 

Onze aangeboren menselijke natuur is een verlangen om alleen voor ons eigen voordeel te ontvangen. Er staat geschreven: “De neiging van het hart van de mens is kwaad vanaf zijn jeugd” (Genesis 8:21). Van nature willen wij dingen vastgrijpen, stelen en doden, allemaal in ons eigen voordeel, en als wij zulke extreme vormen van onze natuur niet ontdekken, zijn in ieder geval onze gedachten toch altijd op ons eigen voordeel gericht.

De vraag is dan in welke mate wij deze aard kunnen veranderen.

Volgens de Wijsheid van Kabbalah leren we dat we alleen door speciale oefeningen onszelf kunnen veranderen. Hoe werkt dit? Als wij deel van een groep uitmaken, adviezen implementeren en ons houden aan de voorwaarden die Kabbalisten ons met betrekking tot die groep geven, veranderen wij geleidelijk – in de loop van een langere periode – met kleine, nauwgezette stapjes.

De essentie van deze transformatie is dat we geven gaan waarderen, namelijk de andere kant van onze aangeboren, ontvangende kant.

De natuur bestaat uit twee krachten: ontvangen en geven. We zijn geboren en opgegroeid in de aard van ontvangen. Deze aard functioneert als een motor die constant in beweging is door uit allerlei opties te berekenen wat op elk moment het gunstigste voor onszelf is. Daardoor verlangen we voortdurend het beste voor onszelf, we willen ons in de richting van genot bewegen en ons verwijderen van pijn.

De keerzijde van onze natuur is geven. We hebben geen idee wat geven is. We weten hoe we moeten geven om te ontvangen, en dus wordt geven vanuit onze huidige natuur altijd gedaan vanuit de berekening dat we meer willen ontvangen dan wat we geven. Dat is niet het geven dat tegengesteld is aan onze natuur.

Het geven dat tegengesteld is aan onze natuur betekent geven zonder iets terug te willen hebben, net zoals wij nu willen ontvangen zonder iets terug te geven.

Als wij dit vermogen aan onszelf zouden toevoegen, zouden we in staat zijn om de werkelijkheid te zien zoals zij echt is. Dan zouden we de werkelijkheid kunnen zien als krachten van geven die tussen ons aanwezig zijn en van de ene mens naar de andere overgaan, in verschillende richtingen tegelijk – zij vullen de ruimte tussen ons als een oceaan van Licht. Met andere woorden, wij zouden een heldere waarneming en gewaarwording bereiken van de eeuwige, volmaakte spirituele werkelijkheid.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/05/what-is-the-real-essence-of-spirituality-how-does-it-change-ones-life-in-the-best-possible-way-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Based on the video “What Is the Essence of Spiritual Transformation?” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Oren Levi. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Spirituele eigenschappen en hun manifestatie in de materie

746.01Baal HaSulam uit: The Teaching of the Kabbalah and Its Essence (De leer van Kabbalah en haar essentie). “Elk van het vele op levenloos, stil, vegetatief, animaal en sprekend gebied in deze wereld, heeft zijn overeenkomstige deel in de wereld erboven, zonder enig verschil in vorm, maar alleen in substantie.”

Baal HaSulam schrijft dat er een wet is van ‘wortel en tak’, spirituele krachten manifesteren zich namelijk in onze wereld in de vorm van materie.

Opmerking: Dus als Kabbalisten in hun boeken schrijven: “Het Land Israël”, bedoelen zij de wens van een mens om gelijkvormig te worden aan de Schepper. In onze wereld manifesteert zich dat echter in de vorm van materie: de aarde, de mensen die erop wonen, hun lichamen, enzovoort.

Mijn antwoord: Het gaat hier over een niveau dat niet in ons bestaat. In principe hebben we het over de eigenschappen die in mensen onthuld worden: hoe kunnen we deze eigenschappen corrigeren en tot welk niveau, welke vorm moeten we bereiken.

Zo is een dier of een steen in deze wereld van fysieke materie en het overeenkomstige dier of de steen in de hogere wereld is van spirituele materie, die geen ruimte of tijd inneemt.

In de spirituele wereld gaat het alleen over eigenschappen. Dat wil zeggen dat een Kabbalist spirituele eigenschappen ziet en ze in zijn boeken beschrijft, degenen die vijf fysieke zintuigen hebben, zien ze in onze wereld in een gematerialiseerde vorm.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/05/spiritual-qualities-and-their-manifestation-in-matter/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 4/26/22

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Een eigenschap die de afgodendienst overstijgt

610.2Vraag: U zegt vaak dat de mens zelf de Schepper creëert. Is dat geen afgodendienst?

Antwoord: Als een mens de Schepper creëert, namelijk een afgod voor zichzelf maakt, is dat afgoderij. Dit gebeurt gewoonlijk in alle religies en spirituele praktijken.

Opmerking: Maar we zeggen vaak dat wij de Schepper creëren als we ons met elkaar verbinden.

Mijn antwoord: Nee. We creëren een eigenschap die we de Schepper noemen. Dat is geen afgoderij. We boetseren niets voor onszelf om vervolgens dat beeld te aanbidden.

Opmerking: Dan blijkt daaruit dat het onmogelijk is om geen afgodendienaar te zijn als we de altruïstische, positieve kracht van de natuur niet in onze gevoelens ontdekken.

Mijn antwoord: We zijn allemaal afgodendienaren totdat wij tenminste enigszins gelijkvormig worden aan de Schepper. Als de eigenschap van geven, van absoluut zuiver geven, zich maar een klein beetje boven het nulpunt bevindt, is dit al een eigenschap die zich boven het egoïstische werk, afgodendienst genaamd, bevindt.

https://laitman.com/2022/05/quality-that-rises-above-idolatry/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 4/5/22

Related Material:

Idolatry—Belief In The Power Of Man

Rambam On The Laws Of Idolatry

A Brass Serpent: A Symbol Of Idolatry

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe dicht zijn we het einde van de wereld genaderd? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Hoe dicht zijn we het einde van de wereld genaderd?

Sinds het conflict tussen Rusland en Oekraïne is uitgebroken, worden steeds meer mensen depressief, ze hebben het gevoel dat ze op een dood spoor zitten. Er wordt gesproken over een derde wereldoorlog, die nucleair zou kunnen zijn. De prijzen stijgen steeds meer en steeds meer mensen ervaren een algemeen gevoel van paniek. Diverse mensen hebben het gevoel dat het einde van de wereld zeer dichtbij is, dat het slechts een kwestie van tijd is.

Kabbalist Yehuda Ashlag, de grootste Kabbalist van de vorige eeuw, heeft inderdaad geschreven dat er een derde wereldoorlog zou kunnen komen, een nucleaire oorlog, en dat er zelfs een vierde wereldoorlog zou kunnen komen als de derde nog niet voldoende zou zijn.

Er komt echter geen einde aan de wereld en dat komt omdat de natuur een plan heeft.

Het plan is dat wij deze uiterst onaangename processen moeten ondergaan, vol problemen en lijden, tenzij we onszelf van tevoren corrigeren. “Onszelf corrigeren” betekent dat we onze houding naar elkaar veranderen zodat we ons positief met elkaar kunnen verbinden, boven onze verdeeldheid zaaiende drijfkracht uit.

Er zijn dus twee mogelijke scenario’s voor het script dat zich voor onze ogen afspeelt: het slechte scenario stelt dat onze beschaving ineen zal storten en dat we haar vanuit de overblijfselen opnieuw zullen moeten opstarten. De gemakkelijkere optie is dat we de toekomst tegemoet gaan zonder oorlogen en atoombommen. Deze laatste optie vereist echter dat we ten opzichte van elkaar een belangrijke mentaliteitsverandering willen doormaken.

We moeten ons realiseren dat alles afhangt van onze verbinding met elkaar en met de natuur. Door ons positief met elkaar te verbinden, kunnen we de natuur ten goede beïnvloeden en daardoor onszelf beschermen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/05/how-close-are-we-to-the-end-of-the-world-quora/

https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Based on the video “Are We Nearing the End of the World?” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Oren Levi. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Photo by UX Gun on Unsplash.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

Waar vragen wij om?

562.01Vraag: Als een mens aan God vraagt of Hij Zijn houding tegenover hem wil veranderen, is dat dan ook afgoderij?

Antwoord: Ja, het is een verkeerde opvatting over de Schepper dat ik ervan uitga dat Hij zich nu slecht gedraagt, maar dat alles goed komt als ik dat aan Hem vraag.

Opmerking: Maar op die manier vragen wij allemaal.

Mijn Antwoord: Hier ligt het probleem. Waar vragen we om? Vraag ik of de Schepper verandert of vraag ik Hem of Hij mij wil veranderen?

Opmerking: Gewoonlijk is het een eenvoudige gang van zaken. Er zijn problemen en een mens wendt zich tot de Schepper zodat Hij Zijn houding naar hem verandert en de problemen wegneemt.

Mijn antwoord: Dat betekent dan dat Hij nu slecht is en dat Hij goed wordt als ik Hem erom vraag. Of moet ik vragen of Hij mij verandert en dan ontdekken dat Zijn houding naar mij perfect is? Want als Hij mij verandert, zie ik geen problemen meer. Daarom moet ik niet vragen of ze weggenomen worden, maar of Hij mij corrigeert.

Hoe dat kan? Ik zie mezelf van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat omringd door negatieve krachten die mij beïnvloeden, en ik moet vragen om de mogelijkheid om wat er gebeurt als positief te zien. Daarvoor moet ik veranderen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/05/what-are-we-asking-for/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 4/5/22

Related Material:

What Should You Ask For When You Are Suffering?

A Kabbalist’s Prayer

What Should We Ask The Creator?