Hoe kunnen we natuurrampen verklaren? (Quora)

Michael Laitman op Quora: Hoe kunnen we natuurrampen verklaren?

Allereerst moeten we begrijpen dat wij zelf het ecologisch evenwicht – en andere soorten evenwicht – verstoren dat wij met de natuur zouden kunnen hebben.

Wij veroorzaken een zodanige disbalans niet doordat we schadelijke technologieën gebruiken of op een ruwe wijze met onze technologieën in de natuur ingrijpen. Het ligt anders, het probleem ligt heel duidelijk bij onze houding naar elkaar die egoïstisch is en tegengesteld aan het ecologisch evenwicht. Met andere woorden, wij verstoren de natuur op het niveau van onze menselijke interacties omdat wij niet in evenwicht zijn met de natuur die altruïstisch is. 

Geen van de handelingen en inspanningen die wij verrichten in een poging om verschillende soorten technologisch afval te verminderen – vervuiling, afval, verschillende factoren die onze invloed op de natuur beïnvloeden – zal helpen. Zelfs als we de toepassing van al onze technologie niet meer zouden gebruiken en wij zodoende geen directe problemen meer in de natuur teweeg zouden brengen, zal dat het evenwicht in de natuur niet herstellen. De oorzaak is dat wij het evenwicht op menselijk niveau verstoren met onze gedachten en onze corrupte houding naar elkaar. Onze egoïstische gedachten en houdingen naar elkaar op menselijk niveau veroorzaken disbalans en corruptie op de lagere niveaus van de natuur.

Daarom behandelt de natuur ons slecht. Onze egoïstische overwegingen, onze houding en onze ongegronde haat naar elkaar veroorzaken problemen zoals: ziekten, hulpeloosheid, depressie, drugsgebruik en ze leiden ook tot ecologische rampen. Het komt allemaal door de manier waarop wij met elkaar omgaan. Geen enkele beperking op het gebied van technologische ontwikkeling zal ons helpen. We gaan ongetwijfeld een wereldwijde crisis tegemoet die gepaard zal gaan met een krachtige ecologische crisis. 

Laten we hopen dat we hierbij zullen begrijpen dat er harmonie in onze manier van omgang met elkaar bereikt moet worden en dat het niet gaat om de handelingen en het gedrag op het niveau van technologieën waar we gebruik van maken. Hoe beter we dit principe begrijpen en toepassen, hoe minder crises we zullen meemaken op ecologisch gebied en andere gebieden, hoe eerder we een harmonieus en vredevol leven zullen bereiken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/07/how-do-you-explain-natural-calamities-quora/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Based on a Q&A with Kabbalist Dr. Michael Laitman on September 9, 2006. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Quora | Add Comment / Ask Question →

De innerlijke betekenis van de maaltijd

Er zijn verschillende soorten maaltijden: feestelijk, tijdens Shabbat, als de nieuwe maan verschijnt, etc. Elke maaltijd symboliseert een bepaald soort Licht dat we ontvangen, overvloed.

Er geldt een heel strikt voorschrift tijdens het leiden van een Kabbalistische maaltijd. Het belangrijkste is het innerlijk werk, de juiste intentie, want de maaltijd betekent dat het schepsel de verheven overvloed van de Schepper ontvangt.

Als wij voedsel tot ons nemen en daarbij de Schepper danken en de andere deelnemers aan de maaltijd verwelkomen, symboliseert dit, dat we boven ons persoonlijke egoïsme uitstijgen en elkaar dichter naderen, dan voldoen wij op praktische wijze aan de innerlijke betekenis van de maaltijd.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/07/the-inner-meaning-of-the-meal/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Spiritual States” 7/9/21

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De weg naar de toekomstige staat

Vraag: De vastliggende situaties waar ik doorheen moet … gaat het daarbij niet over het lot, een schrikwekkend lot, omdat ik het als slecht en pijnlijk ervaar?

Antwoord: Nee. Je bent in staat om geen pijn en kwaad te voelen. Maar daarvoor moet je in de volgende staat zijn. Dat wil zeggen dat je van staat “X” naar staat “Y” moet stijgen. Je toekomstige staat ligt al vast en jij moet daarin zijn.

De vraag is hoe je dat bereikt. Als je weigert om het vrijwillig te bereiken, zal je “stokslagen” krijgen. Als je het ermee eens bent, zal je naar de gewenste staat geleid worden. Alles is afhankelijk van jouw houding naar je ontwikkeling.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/07/the-road-to-the-future-state/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 4/28/19

Related Material:

The Future Already Exists

What Determines The Future Of A Person?

The Only Factor That Determines Our Future

Filed under: Free Will, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Als alles zijn waarde verliest

Vraag: We leven in tijden waarin de meeste mensen alles hebben wat zij nodig hebben. Omdat allereerst aan onze basisbehoeften is voldaan, is het toch niet langer nodig om geld te verdienen aan je werk in het leven? 

Antwoord: Na een bepaalde periode in de geschiedenis, misschien over enkele tientallen jaren, zullen we in een situatie komen waarin robots het werk voor ons zullen doen, in principe zullen mensen dan geen behoefte meer hebben aan geld, roem, en zelfs niet aan kennis, want door gebrek aan betekenis zal dit alles zijn waarde verliezen.

Langzamerhand zien we de zin van onze materiële ontwikkeling niet meer en begrijpen we dat alles vast gaat lopen, ook de wetenschap. Wat wij in de natuur ontdekken, is nu een pad dat ons leidt naar het einde van onze ontwikkeling, naar een globale crisis. Alles is veel groter en bevindt zich op een ander niveau.

Het egoïsme ontwikkelt zich volgens bepaalde niveaus en nu is het aan het punt gekomen waarin het in zichzelf vastloopt. Het vouwt zich samen, wordt een klein dorp en zal ons uiteindelijk dwingen om ons met elkaar te verbinden, hoewel wij dat niet willen.

Op dit punt kunnen wij tot verbinding komen, ofwel gedwongen door allerlei vormen van lijden, inclusief oorlogen en vernietiging, of doordat wij ons realiseren dat verbinding noodzakelijk is omdat het de implementatie is van het programma van de schepping.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/07/when-all-needs-lose-value/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Videoconference”

Filed under: Crisis, Egoism, Globalization | Add Comment / Ask Question →

De reïncarnaties van het leven, de reïncarnaties van de ziel

Baal HaSulam: “Vanuit Mijn Vlees Zal Ik God Zien.” Evenzo wat de ziel betreft, een mens reïncarneert totdat hij de wijsheid van de waarheid in volle glorie heeft verworven. Op een andere manier kan de ziel haar niveau in totaliteit niet bereiken.

Een mens reïncarneert in onze wereld en zijn spirituele gen kleedt zich in verschillende lichamen, steeds opnieuw. Een mens die dit leven leeft maar wiens lichaam sterft voordat hij zijn spirituele gen vervuld heeft, zal naar een nieuw fysiek lichaam terugkeren, waarin hij de tientallen jaren zal leven die voorbestemd zijn voor hem en dan zal hij opnieuw sterven.

Dit zal doorgaan totdat hij de ontwikkeling van de ziel in een van zijn reïncarnaties bereikt.

Het is echter niet zo dat de kennis die iemand heeft bereikt het niveau van de ziel verhoogt. Het is inherent aan de aard van de ziel dat zij niet op eigen kracht zal groeien voordat zij de kennis van de spirituele natuur heeft verkregen. De groei van de ziel is afhankelijk van de maat van deze kennis.

In het algemeen gesproken geeft kennis de ziel geen mogelijkheden om ook maar iets te doen. Door de juiste handelingen kan een mens op de juiste wijze samenwerken met de ziel en haar helpen zich te ontwikkelen.

De ziel ontwikkelt zich door goede en juiste handelingen naar een staat waarin zij niet meer hoeft terug te keren naar een fysiek lichaam in onze wereld.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/07/the-reincarnations-of-life-the-reincarnations-of-the-soul/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 6/16/19

Related Material:

Cycles Of Souls

Many Reincarnations In One Body

When Will Our Reincarnations End?

Filed under: Body and Soul | Add Comment / Ask Question →

Het unieke van de ontwikkeling van de mens (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin:  Het unieke van de ontwikkeling van de mens

 

Fysiek lijken mensen heel veel op andere apensoorten. In feite kunnen we veel minder dan andere soorten: we zijn veel zwakker, bewegen ons langzamer, we zijn vatbaarder voor ziekten en we kunnen niet in bomen klimmen. Hoe komt het dan dat wij de “meesters van de aarde” zijn geworden? Het antwoord ligt niet in onze capaciteiten, maar in een uniek verlangen dat alleen mensen hebben: het verlangen om verder te komen dan deze wereld, het verlangen naar het spirituele!

Het verlangen naar het spirituele brengt ons tot vragen stellen waardoor onze hersenen zich ontwikkelen, en dat maakt ons dan weer slimmer dan alle andere soorten die over hun situatie en omstandigheden geen vragen stellen. Maar wij vragen niet alleen hoe wij ons leven aangenamer of gemakkelijker kunnen maken, wij vragen ook, en dat is het belangrijkste, waar het leven voor dient. Alles wat wij hebben ontwikkeld, van kunst tot technologie, industrie, wetenschap, religie en filosofie, alles wat ons tot mens maakt, heeft te maken met de zoektocht naar het doel van het leven. Deze zoektocht heeft ons ontwikkeld naar het punt waarop wij de meesters van de aarde zijn geworden.

Maar toch, hoewel de zoektocht naar de zin van het leven ons veel verder in ontwikkeling heeft gebracht dan enig ander dier, dit zoeken heeft ons ook diep gefrustreerd achtergelaten. De onverklaarbare razernij die de wereld dezer dagen meemaakt, vindt plaats door dit diepe verlangen om het antwoord te vinden op de kwellende vraag naar de zin van het leven. In onze verwoede zoektocht ernaar, wat vaak een onbewuste drang is, rennen we in razernij alle richtingen op en vernietigen we alles wat op ons pad komt.

Maar geleidelijk zullen we gaan beseffen dat we ons doel niet in onszelf kunnen vinden, maar tussen elkaar. Het doel van het leven is om ons op te tillen naar een niveau waarop we begrijpen hoe alles werkt en waarom, namelijk dat we de gedachte achter de schepping zelf gaan begrijpen. Om dit te bereiken hoeven we niet specifiek elk deel apart te bestuderen, maar wél hoe alle delen samenwerken om de werkelijkheid te creëren. Met andere woorden, als wij de verbindingen tussen ons begrijpen, zullen we en de werkelijkheid en onszelf begrijpen. Alleen dan zal de waanzin van de wereld tot bedaren komen.

Om onze onderlinge verbindingen te leren begrijpen, moeten we het netwerk reconstrueren dat de natuur heeft gecreëerd. Daarvoor hebben we elkaar. Als wij met elkaar dezelfde soort verbindingen bouwen die in de rest van de werkelijkheid bestaan, zullen we de rest van de werkelijkheid ook begrijpen. Als we de werkelijkheid begrijpen, zullen we beseffen dat deze gebaseerd is op evenwicht en harmonie. Elk deel neemt voor zichzelf alleen wat het nodig heeft, terwijl de rest van het doet helpt om het systeem in stand te houden. In de menselijke samenleving kan dit alleen gebeuren als mensen liefde voor elkaar ontwikkelen. In dat geval zullen zij voor zichzelf alleen nemen wat zij nodig hebben en wat nog belangrijker is, ze zullen met heel hun hart ten dienste van de samenleving hun werk doen.

Zoals familieleden rekening met elkaar houden en elkaar helpen omdat zij van elkaar houden, zo kan de hele mensheid dergelijke verbindingen bewust ontwikkelen en daardoor het hele bestaan gaan begrijpen, want alle delen van de werkelijkheid houden instinctief rekening met elkaar en helpen elkaar om in stand te blijven. Aangezien dat wat naar alle schepselen instinctief komt, met moeite en na veel nadenken naar ons komt, worden we geen geautomatiseerde wezens die op hun instinct afgaan, maar bewuste menselijke wezens, die zich bewust zijn van hun doel in het leven en weten hoe zij dit kunnen bereiken.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/07/the-uniqueness-of-human-development-linkedin/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Meaning Of Life, New Publications | Add Comment / Ask Question →

De Schepper ontmoeten

Vraag: In elke wetenschap stellen wetenschappers eerst een hypothese op, daarna gaan ze aan het werk en ontdekken ze iets. Hoe gebeurt dit in Kabbalah? Hoe kan ik ontdekken dat de Schepper mij beïnvloedt?

Antwoord: Ik bevind me in een soort veld, onder de een of andere invloed buiten mij, dat is me duidelijk. Maar hoe ik met deze invloed in contact kan komen, is me niet duidelijk, dat zou ik graag willen weten.

Wij proberen namelijk met onze fysieke eigenschappen en vermogens vast te stellen welke krachten ons beïnvloeden en wat voor reacties ze in ons teweegbrengen. Dit alles doen wij echter met onze gewone aardse middelen.

Als we ons volgens de Kabbalistische methode ontwikkelen, proberen we het krachtenveld waarin we leven te beïnvloeden, we willen het begrijpen, ermee in contact komen en vaststellen welke invloeden die ik uitoefen op dat veld, mij vanuit dat veld, bepaalde adequate reacties brengen. De wederkerigheid die ik creëer door mijn invloed op dat externe veld dat verandering brengt in mij door de invloed ervan, is het onderwerp van de studie van de Wijsheid van Kabbalah.

Kabbalah noemt dit externe veld dat ons omringt de Schepper, omdat het onthult dat dit de hoogste en enige Kracht is, de Kracht die alles creëert en alles omvat. Kabbalah noemt ons mensen, (naast de levenloze, vegetatieve en animale natuur) geschapen wezens, en nodigt ons uit om een zintuig te ontwikkelen voor het waarnemen van de Schepper, om uit onszelf te treden, om Hem te gaan voelen en onderzoeken. Daar houdt de Wijsheid van Kabbalah zich mee bezig en dat kunnen wij bereiken.

Vraag: Welk principe van de handelingen van de Schepper, van de invloed van het hoge krachtenveld op mij, zal het mij mogelijk maken om Hem te herkennen?

Antwoord: Dat is de wet van gelijkvormigheid. Als ik mijzelf, mijn reacties en mijn invloeden op de Schepper kan veranderen, zal ik tegelijkertijd voelen hoe Hij mij beïnvloedt. Kabbalah is in dit opzicht een wetenschap, meer is er niet.

Dus, door mijzelf te veranderen, mijn invloeden op dat externe veld, verzamel ik voldoende reacties die dat veld in mij oproept, in de loop der tijd heb ik al enige gegevens bijeengebracht, ik verzamel ze, werk ermee en ik kan wat conclusies trekken over de aard van dit veld, over het gedrag ervan, de manier waarop het mij beïnvloedt en de manier waarop ik het kan beïnvloeden. Dit is de hele Wijsheid.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/07/meeting-the-creator/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Spiritual States” 7/2/21

Related Material:

I Want To Meet The Creator!

Above Love And Hatred Is The Meeting Place With The Creator

Meeting The Creator On The Steps Of The Ladder

Filed under: Kabbalah Study, Science, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Waarom de natuur de Schepper wordt genoemd

Vraag: In uw werk “Basic Concepts of Kabbalah” beschrijft u heel gedetailleerd de methode die ons dichter bij de Schepper brengt.

Maar veel moderne managers en supervisors staan heel ver van het concept Schepper en Zijn invloed op onze realiteit. Is er misschien een fundamenteel andere benadering mogelijk in dit opzicht?

Antwoord: Laten we dit alles niet “Schepper” noemen, maar natuur. Dat is hetzelfde. De Schepper is, wat wij noemen, het hoge bestuur, omdat het niet verstoken is van bewustzijn in die zin dat dit bestuur een eigen doel en een eigen plan heeft. Daarom zeggen wij: “Dit is de hoge kracht, de Schepper.” Hij heeft namelijk een plan, een programma waarvan duidelijk is dat het uitgevoerd wordt. Je kunt het in dit verband ook eenvoudigweg hebben over “natuur”, een uitgestrekte, volmaakte natuur die alle delen die daar deel van uitmaken onder controle heeft en alles stuwt naar het bereiken van perfectie.

We kunnen dus de termen “Schepper” en “Kabbalah” weglaten en deze door heel duidelijke, technische, wetenschappelijke termen vervangen. 

Ik zou hier heel blij mee zijn, want ik beschouw mezelf niet als een religieus mens, Kabbalah heeft namelijk niets te maken met religie of jodendom, Kabbalah heeft het over de natuur. Veel Kabbalisten kwamen uit diverse volkeren op aarde.

In tegenstelling tot de opvatting die in de wetenschap over de natuur bestaat, is in Kabbalah de houding naar de natuur dat zij een plan heeft, een doel, en de krachten in zich heeft om dit plan te implementeren. Daarom noemen wij de natuur de “Schepper”.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/07/why-nature-is-called-the-creator/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Videoconference About the Science Of Management”

Filed under: Kabbalah Study, Science, The Creator | Add Comment / Ask Question →

Is vrijheid afhankelijk van waar je woont? (Quora)

Michael Laitman op Quora: Is vrijheid afhankelijk van waar je woont?

Vrijheid is niet afhankelijk van waar je woont.

De omgeving waarin je woont is door de natuur aan je gegeven, dit betekent: door krachten waar je geen controle over hebt. Je kiest je omgeving niet zelf, zoals je ook de omgeving niet kiest waarin je geboren bent, de opvoeding die je gekregen hebt en de waarden die je hebt meegekregen.

We kunnen echter in één situatie onze vrijheid realiseren: vrijheid van onze egoïstische, menselijke natuur. We kunnen onszelf nergens anders van bevrijden.

Vrijheid van onze egoïstische aard betekent dat we buiten de wetten en beperkingen leven die ons ieder moment door ons egoïsme opgelegd worden, namelijk door de innerlijke driften van de menselijke natuur. We kunnen een dergelijke vrijheid realiseren als we goed zijn voor de samenleving voorrang geven boven ons eigenbelang. Met andere woorden, vrijheid komt als wij boven onze egoïstische natuur – die automatisch en constant functioneert in de richting van eigenbelang – uitstijgen om goed te doen aan anderen.

Als wij vanuit het verlangen om goed te zijn voor anderen leven, stijgen we boven het egoïstische niveau van leven uit naar het altruïstische niveau, dan krijgen we toegang tot de stroom van de natuur die perfect en eeuwig is. Dan voelen we dat ook wij perfect, eeuwig en vrij zijn.

De verwerkelijking van deze verandering in ons bewustzijn is niet afhankelijk van de plek waar we wonen, onze nationaliteit of ons geslacht. Het is afhankelijk van de manier waarop we met onszelf omgaan, of we boven onze aangeboren egoïstische natuur uitstijgen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/07/does-freedom-depend-on-where-you-live-quora/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Based on a Q&A with Kabbalist Dr. Michael Laitman on September 9, 2006. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Contact met grote Kabbalisten

In de loop van de geschiedenis van de ontwikkeling van de mens dalen dezelfde zielen naar onze wereld en verspreiden zij de methode van Kabbalah. De ziel van de grote Kabbalist Baal HaSulam was, zoals hij zelf zei, een voortvloeisel van de ziel van de ARI. En de ziel van de ARI was een voortvloeisel van de ziel van RASHBI.

De opvolgers van Baal HaSulam waren zijn studenten en met name zijn oudste zoon Baruch Ashlag (Rabash) en ik als student van Rabash, vervolgen zijn werk.

Vraag: Voelt u uw leraar Baal HaSulam?

Antwoord: Baal HaSulam in zekere mate, maar mijn leraar Rabash voel ik heel dichtbij, ik sta met hem in contact.

Ik heb het niet over een fysieke waarneming, dat ik me zijn geur, zijn stem, zijn gewoonten en de communicatie met hem van uren- en jarenlang zou herinneren. Hoewel dit ook ervaringen zijn die blijven en heel levendig zijn omdat ze nog steeds worden overgebracht en tegelijkertijd versterkt door het verlangen om bij hem te zijn en zijn innerlijke wereld te voelen. Zo’n constant contact op spiritueel niveau roept soms ook zuiver aardse herinneringen op.

Ik heb miljoenen aardse herinneringen, maar ik heb ze niet nodig. Ik heb een meer innerlijk contact met Rabash, dus er zijn helemaal geen aardse gevoelens en herinneringen nodig. Dit betekent niet dat ik zijn woorden of verschijning mis, want er is innerlijke informatie die tussen ons stroomt.

Dat zou ik niet kunnen zeggen over Baal HaSulam. Ik heb een bepaald gevoel, op een innerlijk niveau begrijp ik hem. Maar dat is meer verbonden met het feit dat ik zijn ziel begrijp, niet dat ik ermee verenigd ben, het contact bevindt zich meer op het niveau van denken dan van voelen. En met mijn leraar gaat het meer over het niveau van gevoelens.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/07/contact-with-great-kabbalists/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “The Power of The Book of Zohar” #21

Filed under: Baal HaSulam, Spiritual Teacher | Add Comment / Ask Question →