De onontkoombaarheid van het lot

Vraag: Wie bepaalt het lot van een mens? U schrijft in uw blog dat het lot afhankelijk is van de oorsprong van iemands ziel. Zelfs de Schepper bepaalt dit niet, maar alles staat geschreven in de oorsprong van de ziel. Waar hebben we het over?

Antwoord: De wortel van de ziel bestaat uit de oorspronkelijke normatieve data in een mens die hij moet implementeren.

Deze oorspronkelijke data, de zogeheten Reshimot, dwingen een mens om op een bepaalde manier te handelen en zij leiden hem naar zijn ideale staat. Van de mens zelf hangt alleen de tijd af die hij besteedt aan het realiseren van zijn pad: sneller, langzamer, op een meer comfortabele manier of door middel van lijden. Met andere woorden, het lot van een mens ligt van tevoren vast, maar het is van de mens zelf afhankelijk hoe hij er doorheen komt, hoelang het zal duren en hoe hij zich voelt in deze deterministische situaties.

Onze vrijheid ligt alleen in de manier waarop wij het deterministische pad van onze ontwikkeling waarnemen en hoe wij het op de beste manier implementeren.

Vraag: Dus ik kan mijn reactie daarop veranderen?

Antwoord: Maar dit betekent heel veel, want het is afhankelijk van onze reactie of wij de Hoge Kracht op een positieve of een negatieve manier beïnvloeden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/11/the-inevitability-of-fate/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Spiritual States” 10/26/21

Related Material:

Fate

The Connection Between Our Fate And The Stars

Do The Stars Affect Our Fate?

Filed under: Body and Soul, Free Will, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Tijd voor enige soberheid (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Tijd voor enige soberheid

Ik kreeg een e-mail van een bezorgde moeder die het volgende schreef: “Tegenwoordig zijn ook volwassenen onzeker en angstig. Hoe kunnen we dan kinderen in de opvoeding leren om vol vertrouwen te zijn? Waar kunnen we op vertrouwen? Wetten worden overtreden, basis moraal bestaat niet, overal vinden we leugens, pornografie en vuiligheid, iedereen is boos en voelt zich gekweld door het leven.”

Ze heeft gelijk, alles is corrupt in onze tijd, moraal bestaat niet, en pornografie, vuiligheid en leugens vormen onze dagelijkse realiteit. Wat ze zich niet realiseert, is dat er nooit betere tijden zijn geweest. We zijn altijd corrupt geweest, alleen is het tegenwoordig veel openlijker.

Het is misschien beangstigend om aan te zien, maar de soberheid die we moeten verdragen is een mogelijkheid om door de smog heen te breken die ons heeft verblind en ons hart en ons denken heeft dichtgestopt. Nu kunnen we ons eindelijk openstellen voor de ware oplossing van al onze problemen.

Pas wanneer we voelen dat we geen andere keuze hebben dan te veranderen, zullen we bereid zijn om de nodige stappen te zetten. In verband met de huidige maatschappelijke verdorvenheid is de enige oplossing dat de opvoeding ons consideratie en wederzijdse verantwoordelijkheid leert. Het lijkt misschien onmogelijk, maar de huidige situatie – die alleen maar ernstiger wordt – in stand houden, is ook geen mogelijkheid, daarom lijken we geen andere keus te hebben.

Het mag geen gedwongen educatie worden, zoals dat in het communistische Rusland bestond. Opvoeding tot vriendelijkheid en consideratie moet voortkomen uit het besef dat we geen andere keus hebben als we een goed functionerende samenleving willen opbouwen.

De eerste stap om de maatschappij ten goede te veranderen is dat een kritische massa mensen gaat beseffen dat de huidige situatie zo niet kan blijven. Daarna zal men meer aandacht krijgen voor gedachten aan wederzijdse consideratie, vriendelijkheid en andere begrippen die nodig zijn om positief te kunnen denken over anderen.

Het is dan ook noodzakelijk dat dit proces op sociaal niveau plaatsvindt en niet op persoonlijk niveau. Eén mens alleen kan zijn gedrag niet ten goede veranderen als de sociale omgeving negatief is. Maar als een hele gemeenschap besluit te veranderen, zal niets haar tegenhouden.

Het lijdt geen twijfel dat iedereen uiteindelijk zal inzien dat we onszelf moeten veranderen om de situatie te verbeteren. De vraag is alleen hoe lang het zal duren voordat we beseffen dat we geen andere keuze hebben dan aan onszelf te werken. Het kan veel tijd kosten, met veel moeilijkheden onderweg, het kan ook heel snel gaan als we beseffen dat we, om ons leven te verbeteren, onszelf moeten verbeteren.

Een educatief onderwijsproces betekent niet in een klas zitten tegenover een leraar of iets dergelijks. “Onderwijs” betekent: leren over de menselijke natuur, over de onderlinge verbondenheid van de wereld, en over hoe we allemaal elkaar beïnvloeden. Als gevolg daarvan zullen we beseffen dat we moeten opletten dat we elkaar niet schaden, want als we anderen schaden, schaden we onszelf. Het is een leerproces, maar het moet samengaan met de manier waarop we leven en onszelf gaandeweg veranderen, dan zullen we geleidelijk en met elkaar onze verhouding tot anderen verbeteren.

De eerste stap naar een positieve verandering is daarom bewustwording van onze situatie. De volgende stap is het ontwikkelen van wederzijdse consideratie en tenslotte zorg voor elkaar.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/11/time-for-some-sobriety-linkedin/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: New Publications | Add Comment / Ask Question →

Hoe kunnen we de loop der gebeurtenissen veranderen?

Vraag: Baal HaSulam, de grote Kabbalist van de 20e eeuw, schreef over de mogelijkheid van een derde en vierde wereldoorlog. Op het ogenblik zeggen veel mensen dat een derde wereldoorlog niet te vermijden is. Als dit een onderdeel van de natuur is en het wel moet plaatsvinden in onze wereld, wat kan ik daar dan aan doen? Als dit al vastligt, kan ik de loop der gebeurtenissen niet veranderen, alleen mijn houding.

Antwoord: Dat is niet waar, we kunnen absoluut alles veranderen. Wat er geschreven staat, heeft de mogelijkheid in zich om van begin tot einde volkomen te veranderen.

Opmerking: Dit is al moedgevend. Maar u zegt dat een mens alleen zijn houding kan veranderen naar wat er gebeurt.

Mijn antwoord: Je houding veranderen, betekent je lot veranderen. Er staat je een heel scala aan mogelijkheden ter beschikking.

Als we boven ons eigen egoïsme uitstijgen, komen we in volkomen andere omstandigheden terecht, in een andere verbinding met de Natuur, de Schepper.

Dan voelen we onze interactie met de Natuur op een totaal andere wijze: tweerichtingsverkeer in onze communicatie met goed en kwaad, etc. Dit betekent dat we gaan begrijpen hoe alles werkt en dan kunnen we zelf de teugels in handen nemen.

New Life 478 – The Right To Change Our Fate

From KabTV’s “Spiritual States” 10/26/21

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/11/how-to-change-the-course-of-events/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Related Material:

Change Fate

Managing Your Fate

New Life 478 – The Right To Change Our Fate

Filed under: Crisis, Free Will, Globalization, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De Schepper gehoorzamen zonder vragen te stellen

Vraag: Wie zijn de “verspieders” die door Jozua naar het land Israël gestuurd worden en in zijn tijd ook door Mozes?

Antwoord: Verspieders sturen is geen goed idee. Als de Schepper zegt dat dit land van jou is, moet je erheen gaan zonder verder ook maar aan iemand iets te vragen en zonder iemand vooruit te sturen.

Omdat het echter noodzakelijk was om op de een of andere manier aan het volk te laten zien waar ze naar op weg waren, stuurden ze een paar verkenners om wat nieuws te verzamelen over het gebied waar het volk naartoe moest gaan.

Maar als de Schepper heeft opgedragen dat het noodzakelijk is om dit land te veroveren, is het zinloos om verspieders te sturen. Je hebt te gaan en te handelen. Daarom wordt het zenden van de verspieders lange tijd als een overtreding beschouwd, als wangedrag van het volk Israël.

Vraag: Is dit een soort zwakheid in ons?

Antwoord: Ja. Waarom wil je controleren wat je wordt opgedragen? Om er zeker van te zijn dat het werkelijk goed voor je is?

Opmerking: Toch blijft het vreemd dat dit door leiders als Mozes en Joshua Bin Nun werd gedaan.

Mijn antwoord: Ja, des te erger.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/11/obeying-the-creator-unquestionably/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 9/13/21

Related Material:

Work Not For The Sake Of Reward

True Love Is The Fulfillment Of Another’s Desire

To See And Hear The Upper System

Filed under: Spiritual Work, Torah | Add Comment / Ask Question →

 

Het lot kan beheersbaar zijn

Vraag: Het lot is het geheel van alle gebeurtenissen en omstandigheden die van tevoren vastgelegd zijn en voornamelijk een mens of een gehele natie treffen. Bent u het eens met deze definitie?

Antwoord: Nee, daar ben ik het niet mee eens, want je kunt niet zomaar spreken over het lot als een combinatie van een aantal omstandigheden. Het lot is wat er met ons gebeurt in onze gevoelens, in ons leven en in onze omstandigheden, het is een gevolg van de invloed van de Natuur of de Schepper (dat is hetzelfde) op ons en onze interactie daarbij.

Vraag: Volgens iets wat ik op internet vond, zijn er drie hoofdkenmerken van het lot: totaliteit, onwetendheid en onafhankelijkheid van de menselijke wil. Denkt u dat dit waar is?

Antwoord: Nee. Wat de totaliteit betreft, kan ik zeggen dat er persoonlijke lotsbestemmingen en gemeenschappelijke lotsbestemmingen zijn, en ook totale lotsbestemmingen. Wat het niet weten en de onafhankelijkheid betreft, is het tegendeel waar, wij kunnen ons lot leren kennen en beheren, als we dat willen natuurlijk en we daarvoor een zekere hoeveelheid en kwaliteit inspanningen leveren. Dat wil zeggen, zowel het weten als het beheer kunnen we in onze eigen handen leggen. Dit hangt van ons af.

Opmerking: Als je kijkt naar de geschiedenis en de cultuur van verschillende volkeren, wordt het lot in de meeste gevallen gedefinieerd als negatief, naargeestig, betekenisloos, blind en meedogenloos.

Mijn antwoord: Dit wordt dus gezegd omdat we de essentie en het doel van wat er gaande is niet begrijpen.

Opmerking: Trouwens, er staat niets goeds over geschreven in de joodse religie en ook niet bij de Profeten.

Mijn antwoord: Het hangt ervan af hoe je ernaar kijkt en tegen wie er gesproken wordt. In principe hangt het lot van de mensheid, van die mensheid zelf af. Er kan hierbij niets gezegd worden over een soort fatale voorbeschikking.

Vraag: Wat voor woord zou u toevoegen aan “het lot”?

Antwoord: Beheersbaar.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/11/destiny-can-be-controlled/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Spiritual States” 10/26/21

Filed under: Free Will, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Wijk niet af van de Torah

Vraag: Wat betekent: “Wijk niet af van de Torah, noch naar rechts, noch naar links.”

Antwoord: Het betekent dat je je niet aan de Torah houdt in de rechter- of de linkerlijn, maar in de middellijn. 

Dat je rekening moet houden met je egoïstische beginselen. Die verdwijnen niet, je moet ze constant corrigeren vanuit de rechterlijn en de middellijn volgen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/11/do-not-stray-from-the-torah/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 9/13/21

Related Material:

The Torah Is A Program And A Guide

Preparation For Receiving The Torah: The Light Of Correction

When We Open The Torah

Filed under: Spiritual Work, Torah | Add Comment / Ask Question →

Besmet met de zin van het leven-virus

Vraag: Wat is de eerste stap die een mens moet nemen als hij voelt dat hij in een leven gegooid is dat plotseling zinloos lijkt? Hij weet niet waar hij voor werkt en hij voelt dat zijn leven doelloos aan hem voorbij gaat. Wat kan een mens doen om zinvolheid en autonomie te gaan ontdekken?

Antwoord: Hij moet zich gaan afvragen waar hij voor leeft. Er zullen namelijk meer virussen langskomen die ons die richting op zullen helpen. Ze helpen ons omdat ze ons wakker schudden en ons losmaken van oude dingen waar we ons bij betrokken voelden. In wezen is het zo dat ze bij eenieder van ons innerlijke veranderingen teweegbrengen. 

Dat weten we niet, maar het gebeurt en we zitten in een veranderingsproces. Het coronavirus is een biologische invloed met een spirituele lading die zijn uitwerking heeft op ons allemaal.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/11/being-infected-by-the-meaning-of-life-virus/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Conversation with Journalists” 11/4/21

Related Material:

Paths To The Question Of The Meaning Of Life

What To Choose: $10 Million Or The Meaning Of Life?

Treatment With The Meaning Of Life

Filed under: Meaning Of Life | Add Comment / Ask Question →

Onze vijanden moeten we niet vernietigen

Het is droevig om geen vrienden te hebben, maar het is nog droeviger om geen vijanden te hebben. (Che Guevara)

Het is droevig om geen vrienden te hebben.” Dat is inderdaad droevig. Het is nodig om vrienden te hebben, want zonder hen is het onmogelijk om de weg naar het doel te gaan. Alleen in de mate waarin je dichterbij andere mensen komt, kan je dichterbij het doel komen, want het doel bevindt zich tussen eenieder, tussen mensen, tussen vrienden.

En het is nog droeviger om geen vijanden te hebben.” Ik zou willen zeggen dat het, als ik geen tegenstanders voel, betekent dat de Schepper mij niet naar voren duwt naar het doel. Daarom maakt dat mij ook bedroefd. Er moeten tegenstanders zijn, sterk en onbuigzaam. Het hangt ervan af hoeveel je aankunt.

Vraag: En wat doe je met deze tegenstanders? Hoe versla je ze?

Antwoord: Ik versla ze niet. Ik houd rekening met ze en ga verder met het kiezen van mijn pad. Tegenstanders geven mij richting.

Vraag: Dus dit is een bijstelling die we niet kunnen verwijderen?

Antwoord: Absoluut niet. Ik ben ze er heel dankbaar voor.

Vraag: En als we – wat nu vaak gebeurt – onze tegenstanders vernietigen, is dat verkeerd?

Antwoord: Dit komt voort uit innerlijke middelmatigheid, ik kan het niet anders zeggen, want je moet respect hebben voor je vijanden. Dit is namelijk de volgende lijn, de linker lijn naast de rechter lijn. Alleen de juiste combinatie tussen deze twee lijnen kan je naar het doel leiden.

Dus minacht en vernietig de vijand in geen geval, werp ze niet van je. Houd voortdurend rekening met ze, accepteer in ieder geval de krachten die bedoeld zijn om je te helpen om je doel te bereiken. Juist vijanden helpen je om je doel te bereiken, alleen zie je het niet.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/11/one-should-not-destroy-ones-enemies/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 10/4/21

Related Material:

Kabbalistic Haiku “How To Defeat Your Enemies”

How Do Kabbalists Treat Enemies?

“Therefore, You Will Serve Your Enemies…”

Filed under: News, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De eigenschap van geven en liefde meester worden

Vraag: Ik heb met veel psychologen gesproken en geprobeerd om te begrijpen met wat voor probleem de psychologie te maken heeft. Ze zeggen dat het erg moeilijk is om methoden te vinden om met het egoïsme om te gaan, want het neemt constant toe, vooral in onze tijd.

Hoe gaan Kabbalisten om met het feit dat het egoïsme constant toeneemt? Hoe kunnen we er tegenwicht aan bieden?

Antwoord: Kabbalisten zeggen dat het niet nodig is om tegenwicht te bieden aan het egoïsme, het is helemaal niet nodig om er ook maar iets mee te doen. Je hoeft er alleen maar voortdurend aan te werken om de eigenschap van geven en liefhebben onder de knie te krijgen, boven het ego uit te stijgen en niet op het niveau van het egoïsme te blijven. Zo benadert Kabbalah dit.

Door boven het egoïsme uit te stijgen naar de eigenschap van geven, liefde, verbinding, interactie en communicatie met elkaar, gaan we begrijpen hoe divers ons egoïsme is, hoe sterk het is, en hoe moeilijk het voor ons is om ermee om te gaan.

Maar tegelijkertijd onthullen we eigenschappen in ons die tegengesteld zijn aan het egoïsme. En dan kunnen we vanuit de combinatie van egoïstische en altruïstische kwaliteiten zowel de psychologie als de wetenschap van Kabbalah begrijpen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/11/mastering-the-quality-of-bestowal-and-love/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Spiritual States” 10/15/21

Filed under: Kabbalah Study, Science, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Waarom is het menselijk lijden onevenredig, sommige mensen lijden veel meer dan anderen (Quora)

Michael Laitman op Quora: Waarom is het menselijk lijden onevenredig, sommige mensen lijden veel meer dan anderen.

We hebben ieder een verschillende rol in het ingewikkelde systeem waarin alles van elkaar afhankelijk is, en daar leven wij in.

Zo is het menselijk lichaam ook een compleet systeem, het heeft verschillende delen met verschillende functies, op dezelfde manier hebben wij ieder een verschillende plek in het systeem dat we delen. Sommigen van ons bevinden zich dichterbij de “hersenen” van het systeem, anderen bij de “handen”, de “benen”, het “lijf”, enzovoort.

Het volledig kunnen waarnemen van de omvang van onze onderlinge afhankelijkheid gaat onze huidige beperkte individualistische wereldbeelden te boven. Als we echter het complete beeld zouden zien van het systeem waarin we allemaal leven, zouden we zien hoe ieder mens een unieke en verschillende oorsprong heeft in dit grote systeem. We hebben dus allemaal een verschillende lotsbestemming, verschillende beginvoorwaarden en verschillende staten die zich aan het einde van onze weg bevinden.

Misschien lijkt het oneerlijk dat sommige mensen onevenredig veel lijden vergeleken met anderen, maar als we het complete systeem waarin we bestaan zouden kunnen waarnemen, zouden we precies zien waarom alles zich ontvouwt zoals het gebeurt.

Het doel van al het lijden is uiteindelijk bedoeld om vragen in ons op te wekken over de oorzaak en de zin ervan, zulke vragen helpen om ons naar een punt te leiden waar we de bereidheid krijgen om boven onze bekrompen, beperkte wereldbeelden uit te stijgen en binnen te treden in de waarneming van het complete beeld van de werkelijkheid. Door dit te doen, ontdekken we de reden van alle lijden, en hoe we ons harmonieus en vreedzaam moeten gedragen in het systeem dat wij met elkaar delen, zo kunnen wij de noodzaak van nog meer lijden verzachten.

Kortom, als we ons op een positieve manier met elkaar verbinden zodat we onze onderlinge verhoudingen in dit systeem in harmonie waarmaken, als we elkaar aanvullen en een staat van evenwicht bereiken, zullen we onze onderlinge afhankelijkheid in haar positieve vorm ontdekken, en ook begrijpen waarom we ieder een specifieke plaats en functie hebben gekregen in dit systeem. Uiteindelijk zullen we, terwijl we ieder een verschillende wortel en een verschillende functie in dit systeem hebben, ontdekken hoe we allemaal gelijk zijn in relatie tot wat er van ons wordt verlangd, namelijk om ons positief met elkaar te verbinden boven onze beginvoorwaarden en situaties uit, want op die manier kunnen we een harmonieus en vreedzaam bestaan ontdekken.

Ik raad je aan om ook een antwoord te lezen dat ik onlangs heb geschreven op een soortgelijke vraag, daar vind je meer details over dit onderwerp: “Waarom overkomen mij altijd slechte dingen?”

Zie link hieronder naar die Engelse tekst.

Why Do Bad Things Happen?. How many times in our lives have we… | by Michael Laitman | Predict

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/11/why-is-human-suffering-disproportionate-due-to-some-people-suffering-much-more-than-others-quora/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Based on a lesson, “Fundamentals of Kabbalah,” with Kabbalist Dr. Michael Laitman on February 16, 2016. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →