Werk in geloof boven de rede

Ons hele leven, alles om ons heen en wijzelf, dat alles behoort bij een bepaalde plek die wij vanuit ons rationele denken “deze wereld” noemen. Maar het hoge systeem, de Schepper, bestaat boven ons niveau en Hij beïnvloedt ons zodat wij, op onze eigen kracht, met de hulp van onze vragen en gebeden, onze staat gaan begrijpen en het verlangen krijgen om er bovenuit te stijgen.

Het hoge systeem verspreidt zich van bovenaf neerwaarts, van de wereld van Ein Sof (Oneindigheid) naar onze wereld, om onze wereld te vormen. Het is echter aan ons om dit systeem te activeren, te wekken, door het te erkennen en in beweging te brengen. We moeten begrijpen hoe bijzonder dit werk is. Door ons verlangen ontsteken wij het Licht in het hoge systeem, we doen het aan, dwingen het om invloed op ons uit te oefenen en door zo te handelen, bouwen wij het. Hierover staat geschreven: “Jullie hebben Mij gecreëerd.”

Dit werk in geloof boven de rede, in het hoge systeem, moeten wij wekken en doordat wij het zelf verlangen, tot leven brengen. Het is het enige werk dat ons in dit leven gegeven wordt. Alles wat wij op ons niveau in deze wereld doen, is gericht op het leren begrijpen waar wij onze levenskracht vandaan krijgen, ons bestaan, ons ontwaken en waarom en waarvoor wij antwoord moeten geven. Met andere woorden, wij bouwen het volgende niveau, wekken het door geloof boven de rede, namelijk geven boven ontvangen. (1)

Geloof = Geven

Grootheid van de Schepper

Rede (het denken)

Geloof is de kracht van geven die door Boven wordt gegeven. Geloof = Geven. Hiervoor is de dringende vraag nodig om de grootheid van de Schepper belangrijker te vinden dan aardse kennis en ons denken. Dan wordt het hervormende Licht door ons aangetrokken, dat ons zal verheffen naar het niveau van geloof, waar we bereid zijn om boven onze rede (ons denken) te zijn, boven alle verstoringen en problemen. Als we ons vasthouden aan de kracht van geloof zijn we het waard om de Schepper te onthullen. (2)

De rede van de Schepper is geven, geloof, de rede van de mens is de wil om te ontvangen. De rede van de Schepper verkrijgen betekent dat we het verlangen om te geven ontvangen. (3)

Als ik de een of andere verstoring krijg in mijn alledaagse werkelijkheid, in mijn rede (denken), begrijp ik dat het van de Schepper komt die mij hierdoor wakker maakt en mij helpt om naar Zijn niveau op te stijgen. Daarom vraag ik om de grootheid van de Schepper, om te kunnen stijgen naar het niveau van geloof, naar geven, boven het probleem dat zich voordoet uit.

De vraag is dan waarom ik opstijg: gewoonweg om mij beter te voelen? Dan is het een Klipa, want dan wil ik de kracht van de Schepper voor mijn persoonlijke welzijn gebruiken. Dan blijkt dat de Schepper niet belangrijk voor mij is, geloof is niet belangrijk voor mij, maar alleen het feit dat ik me goed wil voelen in mijn verlangens. Zo is het met religies en andere geloofsovertuigingen.

Maar misschien ben ik bereid om in mijn onaangename gevoel, in mijn verlangen om te ontvangen, te blijven en daarboven een verlangen om te geven te bouwen, dan is dat de reden dat ik vraag om naar het niveau van geloof opgetild te worden. Dan blijkt dat er twee niveaus zijn in mij en dat ik probeer om ze allebei in stand te houden en er niet één te verwerpen. Het verschil daartussen kan dan zo groot worden dat daar de Schepper onthuld wordt: tussen Bina en Malchut.

We moeten proberen om ons er elk moment van ons leven van bewust te zijn dat alles uitsluitend van de Schepper komt met een speciaal doel, zodat ik de onthulling van het kwaad ga gebruiken en het aan de Schepper ga toeschrijven als een reden om geven, geloof, te bereiken. Op deze manier werk ik met geloof boven de rede. (4)

Blog in het Engels: https://laitman.com/2018/06/work-in-faith-above-reason/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 5/27/18, Lesson on the Topic: “The Work in Faith Above Reason”

1 Minute 0:00–4:00

2 Minute 33:00

3 Minute 34:34

4 Minute 36:46

Related Material:

Working With Faith Above Reason

An Operation In “Faith Above Reason”

From Egoism To Bestowal In Faith Above Reason

Filed under: Daily Kabbalah Lesson | Add Comment →

De verborgen kracht van de natuur

Hoe kunnen we in de praktijk een gezamenlijke intentie bouwen als onze verlangens volkomen verschillen? Als wij gevend willen zijn naar elkaar en ontdekken dat wij dat niet kunnen zonder de hulp van de Schepper, trekt eenieder de Schepper naar zich toe zodat Hij de vrienden zal helpen.

Op die manier vormen we, in plaats van een egoïstisch veld, een spiritueel veld van geven waarin wij de eigenschappen van de Schepper gebruiken. Dit betekent dat de Schepper tussen ons wordt onthuld. 

Wij willen de kracht van de Schepper tussen ons ontdekken, de kracht van geven aan elkaar die in de natuur verborgen is. Er zijn veel krachten in het universum voor ons verborgen, veel sterren, planeten en schepselen die wij niet kunnen zien. Tot nu toe zijn al onze instrumenten, telescopen en radars niet in staat om dit alles vast te stellen.

Er is echter een kracht die het gehele universum vult. Wetenschappers noemen het donkere materie. We voelen dat er golven zijn die we niet kunnen herkennen. Zonder enige twijfel is er een kracht die het gehele universum doordringt van het ene einde tot het andere (als we al kunnen zeggen dat het universum eindig is). Deze krachten zijn op elke plek aanwezig, als dat namelijk niet zo zou zijn, was het universum al lang geleden ingestort.

De krachten van de interactie tussen alle delen van het universum bestaan en zijn werkzaam boven al onze stoffelijke beperkingen uit. Sommige van deze krachten zijn verborgen, we kunnen ze namelijk alleen ontdekken als we de intentie om te geven verkrijgen. Dan zullen we niet langer beperkt worden door de materie en de fysieke werkelijkheid.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/06/the-hidden-force-of-nature/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 6/9/21, “Never Stop Demanding” 

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Verbind je elke dag opnieuw

Er staat geschreven: “Iedere dag zal als nieuw zijn in je ogen.” Niet alleen iedere dag, maar ieder moment krijgen wij een ontwaken, een nieuwe mogelijkheid om nieuwe gebroken verlangens te onthullen, vonken, en ze uit een gebroken, egoïstische staat naar geven te verheffen.

Er worden gebroken Reshimot onthuld, daardoor is het voor mij niet mogelijk om naar de waarheid te streven. Alles zal zich altijd in de richting van mijn egoïsme keren. Daarom moeten wij elkaar wekken, elkaar de weg wijzen, een voorbeeld geven aan elkaar en elkaar innerlijk steunen met onze gedachten en gebeden. Als we dat niet doen, zal de voorbereidingstijd voor spiritueel werk zich over vele jaren uitstrekken.

Uiteindelijk moet eenieder alle verlangens ontdekken die verbonden zijn met de oorsprong van zijn ziel. Als wij echter het verlangen hebben om ons met elkaar te verbinden, ontdekken we alle verlangens die er in de wereld, in de mensheid, bestaan. Het is niet alleen die ene vriend die voor me staat. Deze vriend brengt me naar een miljard meer mensen die achter hem staan en een nog veel groter aantal zielen.

Als ik mij met mijn Ten verbind, verbind ik mij dus met alle zielen in de wereld, met alle schepselen en via hen met de Schepper. Als ik een volledige integratie met mijn Ten bereik, hoef ik datzelfde werk niet met andere mensen te doen, omdat zij al opgenomen zijn in mijn vrienden.

Laten we dus proberen om ons zo goed mogelijk met elkaar te verbinden en proberen te begrijpen dat elke dag als nieuw is. Dit betekent dat we dagelijks nieuw werk ontdekken bij onze verbinding, een nieuwe afgescheidenheid die eerder niet bestond en zo op alle mogelijke manieren verder gaan.

Het egoïsme zal ons altijd van het pad weghalen, ons afleiden met afwijkende gedachten en ons spiritualiteit tonen die zich niet in de ware Kli bevindt, namelijk niet in de verbinding met elkaar. De belangrijkste dingen die we nodig hebben voor spiritualiteit – verbinding en liefde – staan lijnrecht tegenover ons egoïsme en zijn het verst van ons verwijderd, daarom vergeten we dit steeds. 

Elke dag is als nieuw omdat we steeds beter begrijpen dat er een nieuwe afstand van de Ten wordt onthuld en onwil om erover na te denken. Het egoïsme groeit en maakt de afstand tussen ons steeds groter. Daarom is het nodig dat we elkaar helpen om dichter bij elkaar te komen, want al ons succes is daarvan afhankelijk.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/06/reconnect-every-day/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 6/11/21, “Each Day They Will Be as New in Your Eyes”

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

De Schepper van het leven, wat is dat? (Quora)

Michael Laitman op Quora: De Schepper van het leven, wat is dat?

De Schepper is de eigenschap van de Hoge Wereld, het principe dat karakteristiek is voor schenken, geven.

Wij weten niet wie of wat de Schepper op zich is. We kunnen alleen weten hoe wij de Schepper waarnemen. In de mate waarin wij de eigenschap van geven voelen, doordat Hij aan ons geeft, bereiken wij de Schepper. Wij kunnen ook niets zeggen over een object op zich in onze wereld, maar alleen over hoe het ons in onze waarneming toeschijnt.

Daarom is in het Hebreeuws – de taal die de Kabbalisten gebruiken om de Hoge Wereld te beschrijven – het woord voor Schepper “Boreh” dit is samengesteld uit twee woorden: “Bo” (kom) en “Reh” (zie). “Kom” betekent dat we een bepaalde vorm van zelftransformatie ondergaan, waardoor we de eigenschap van geven bereiken, en dan “zien” we. Met andere woorden, we nemen alles via onze ervaringen waar.

Hoe kunnen wij de eigenschap van geven bereiken? Daarvoor is de Wijsheid van Kabbalah aan ons gegeven. Het is een methode om de Hoge Wereld te bereiken door de eigenschap van geven te verwerven, wij ontdekken de Schepper naar de mate waarin wij de eigenschap van geven voelen. Daarom wordt Kabbalah gedefinieerd als een Wijsheid die ons leidt naar “De Onthulling van de Schepper aan Zijn schepselen in deze wereld” (Kabbalist Yehuda Ashlag [Baal HaSulam]) in “De Essentie van de Wijsheid van Kabbalah“). Door ons te ontwikkelen via deze methode, verkrijgen wij nieuwe tools om mee waar te nemen en te voelen, “Kelim” genaamd (“vaten”, het meervoud van “Kli” [“vat”]) , waarmee wij de Schepper en de Hoge Wereld gaan ervaren.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/06/what-is-the-creator-of-life-quora/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Based on KabTV’s “Spiritual States” with Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

Wat is dat, op zoek gaan naar spiritualiteit? (Quora)

Michael Laitman op Quora: Wat is dat, op zoek gaan naar spiritualiteit?

Het begint ermee dat we meer of iets anders willen dan wat het alledaagse leven biedt. In de Wijsheid van Kabbalah wordt dit beschreven als het tevoorschijn komen van het verlangen naar spiritualiteit, het “punt in het hart” genaamd. Als dit verlangen waarneembaar wordt, voelen we de behoefte om antwoorden te krijgen op de vraag naar de zin van het leven.

Hoe komen we aan een dergelijk verlangen?

Het komt nadat het zich tijdens vele levens ontwikkeld heeft, levens waarin we eerst op dieren leken, met verlangens die alleen gingen over voedsel, gezin, seks en onderdak, daarna ontwikkelden wij ons verder met verlangens maar geld, eer, controle en kennis.

In de eerste fase van onze ontwikkeling hadden we alleen verlangens naar voedsel, gezin, seks en onderdak. Zulke verlangens hebben we nog steeds, ook als we volkomen geïsoleerd zijn van de maatschappij. De volgende fasen van onze ontwikkeling – verlangens naar geld, eer, controle en kennis – worden gekenmerkt door verlangens die voortkomen uit onze relatie tot de maatschappij.

Later komt het verlangen naar kennis. De wetenschappen bloeiden toen we wilden ontdekken waar alles vandaan komt en we onze oorsprong wilden ontdekken. Een dergelijk verlangen naar kennis gaat echter alleen maar over het framework van onze wereld. 

Alleen in de daaropvolgende fase van de ontwikkeling van ons verlangen krijgen we het verlangen naar kennis over onze ware bron en ons ware doel: de zin van het leven. Dan gaan we ons zorgen maken over vragen over onze oorsprong, onze toekomst en over wie en wat we werkelijk zijn.

Van nature zijn we egoïsten. Het gemeenschappelijke in al onze verlangens is dat zij egocentrisch zijn en vervuld willen worden. Ze zetten ons onder druk en ze oefenen letterlijk controle uit op alles wat we doen. Het ego in onze wereld beperkt ons als het gaat over het verlangen om vervuld te worden met kennis over iets dat hoger is dan wij.

De kern van onze verlangens is lijden. Onder de invloed van lijden bewegen we ons van het ene soort verlangen naar het andere. Als we ons in een evenwichtige staat bevinden, voelen we innerlijke vrede. Als zich een nieuw verlangen voordoet, hebben we het gevoel dat we iets missen en willen we iets nieuws meemaken of krijgen en dan gaan we proberen om te voldoen aan de eisen van ons verlangen … dit proces herhaalt zich door onze levens heen. Kortom, we zijn altijd op vervulling uit en willen geen pijn voelen.

Wij leven onze levens en proberen om onze ontelbare verlangens te vervullen. Na verscheidene levens komen we tot een staat waarin er nog één verlangen is overgebleven: het verlangen om de bron te bereiken, de zin van het leven.

Als dit laatste verlangen zich aandient, lijkt al het andere geen betekenis meer te hebben. Dan raken we gedeprimeerd, we voelen ons emotioneel en spiritueel leeg en het lijkt erop dat er niets meer is dat geluk kan brengen.

Het gevoel dat het leven zinloos is en niet het ware leven, is een uiting van een nieuw verlangen dat in onze tijd begint op te komen: het verlangen naar spiritualiteit. Het is een verlangen dat vraagt naar de wezenlijke betekenis van het leven en het doel ervan: “wat is de zin van het leven?” Zelfs als we het niet als zodanig verwoorden. Daardoor gaan we met behulp van verschillende leringen op zoek om een soort betekenis te vinden en antwoorden .

De Wijsheid van Kabbalah bestaat om nu juist dit verlangen te vervullen. Het is een empirische methode die leidt naar de ontdekking van de zin van het leven, het bereiken van de hogere werkelijkheid, deze Wijsheid staat open voor iedereen die zich hierin wil verdiepen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/06/what-does-it-mean-to-seek-spirituality-quora/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Wat zal er na het coronavirus komen? (Quora)

Michael Laitman op Quora: Wat zal er na het coronavirus komen?

Op een gegeven moment zullen we herstellen van het coronavirus. Maar we kunnen zeker verwachten dat de mensheid daarna spoedig door een andere crisis getroffen zal worden. Of het nu een variant van het coronavirus zal zijn, een andere pandemie of een ander soort crisis, de reden waarom ik zeg dat we meer crises op wereldschaal kunnen verwachten, is dat dit een essentieel onderdeel is van de manier waarop de natuur ons opvoedt.

Als we begrijpen hoe de natuur ons naar een bepaald doel leidt, hoe de natuur zich op weg naar dat doel aan ons onthult en we inzien wat we moeten veranderen om met de natuur in evenwicht te komen, kunnen wij klappen als de Covid-pandemie beschouwen als essentiële onderdelen van het plan van de natuur.

De natuur stuurt ons klappen in golfbewegingen, één klap tegelijk omdat het haar doel is om ons te verheffen naar een hoger niveau van menselijke ontwikkeling, een niveau dat in evenwicht is met de natuur. We kunnen dit vergelijken met liefhebbende ouders die hun kinderen soms hard aanpakken om hen een les te leren en als resultaat een bepaalde verandering verwachten in de houding of het gedrag van de kinderen. Nadat de natuur ons een klap heeft toegebracht, geeft zij ons gewoonlijk de tijd om erover na te denken en de verandering die zij van ons verwacht uit te voeren. Het coronavirus is dus één klap uit een reeks en we kunnen verwachten dat elke volgende klap harder zal aankomen dan de voorgaande als we de verandering die de natuur van ons verwacht niet uitvoeren.

Het unieke van de huidige pandemie is het mondiale karakter. Iedereen op de hele wereld wordt erdoor getroffen op heel uiteenlopende terreinen, medisch, economisch, sociaal en/of psychologisch, al met al herinnert de natuur ons eraan dat zij groter is dan wij en ook dat wij allemaal van elkaar afhankelijk zijn.

Doordat onze wereldwijde onderlinge afhankelijkheid zo duidelijk belicht is, zouden we er verstandig aan doen om na te denken over de manier waarop we het beste met onze onderlinge afhankelijkheid kunnen omgaan – dat we elkaar helpen, steunen en aanmoedigen en de behoeften van anderen net zo belangrijk vinden als onze eigen behoeften. Deze les wil de natuur ons leren en als we er niet in slagen om onze houding ten opzichte van elkaar zodanig te veranderen dat we positiever omgaan met onze onderlinge afhankelijkheid, kunnen we steeds meer crises op wereldschaal verwachten met het doel om ons bewust te maken.

Zoals cellen in het menselijk lichaam werken om de gezondheid van het hele lichaam te dienen boven hun eigen individuele behoeften uit, zo wil de natuur ons – door middel van crises op wereldschaal – laten zien dat wij allemaal onderdelen zijn van één enkel wereldwijd systeem. Wij zouden er dus verstandig aan doen om liefdevol naar de mensheid te kijken, met zorg, zoals wij denken over iedereen die ons dierbaar is en belangrijk is voor ons.

De sleutel tot deze uitdaging is dat we niets met onze handen en voeten hoeven te doen, het gaat allemaal over een verandering in onze houding naar elkaar. Als we een sfeer van zorg en aandacht voor elkaar ontwikkelen en dat onder de mensheid laten leven, zullen we zien hoe zo’n verandering van houding ontelbare positieve veranderingen in ons leven teweeg zal brengen: van het stoppen van verdere pandemieën en andere crises op wereldschaal, tot enorm grote verbeteringen op het gebied van relaties op persoonlijke en sociale schaal, en wat daar weer uit voortvloeit, zoals meer geluk en vertrouwen, een betere gezondheid en levens die gevuld worden met zinvolheid en overvloed.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/06/what-will-be-next-after-the-ccoronavirus-quora/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Based on the Writers Meeting with Kabbalist Dr. Michael Laitman and a writing team on June 8, 2021.

Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Coronavirus, Crisis, Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Eindconclusie van het congres

Ik denk dat het afgelopen congres heel succesvol was, veel meer dan alle voorgaande congressen. Laten we stap voor stap verder gaan, van congres naar congres, en onze verbinding steeds meer versterken, zodat de Schepper zich daarin zal onthullen.

De lessen van het congres waren gewijd aan de meest elementaire onderwerpen die dienen als richtinggevende mijlpalen voor onze vooruitgang. Bovendien raakten wij eraan gewend om samen te zijn, samen te leren en elkaar te leren kennen, de spirituele begrippen werden ons steeds vertrouwder. We mogen trots zijn op ons succes want we bestuderen al onderwerpen die niet voor de doorsnee mens duidelijk zijn.

Onze groep heeft het afgelopen jaar veel vooruitgang geboekt, ik ben daar heel blij mee en trots op mijn studenten. Ik vraag jullie nu om je niet in allerlei richtingen te verspreiden, maar vast te houden aan de juiste richting en de onderwerpen die in de lessen besproken zijn steeds dieper te onderzoeken.

Ik ben alle deelnemers aan het congres heel dankbaar. Jullie zijn niet alleen mijn studenten, jullie zijn mijn vrienden op het spirituele pad, delen van mijn hart. Dankzij jullie heb ik de mogelijkheid om de wetenschap van Kabbalah aan de hele wereld uit te leggen, om dit aan ieder mens over te brengen en samen met jullie de Schepper te verblijden. Ik buig diep voor jullie en dank jullie!

Ik wens jullie allen gezondheid, geluk, succes in jullie werk en in jullie gezin, en vooral succes in onze verbinding met elkaar en de Schepper. Dank jullie wel!

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/06/for-the-conclusion-of-the-convention/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From the World Kabbalah Convention “From Ten To One” 6/6/21, “Connecting Into a Single Ten,” Lesson 6

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Spiritual Teacher, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Zie de wereld veranderen

Vraag: U hebt gezegd dat alles in mij is en dat ik, als ik iets wil veranderen in de wereld buiten mij, iets in mezelf moet veranderen. Wat betekent dat: iets in mijzelf veranderen? Moet ik mezelf veranderen of mijn houding naar anderen? Ik ben tenslotte niet alleen hier.

Antwoord: Dat is zo, maar de verlangens zijn van jou en je kunt ze veranderen, ofwel naar jezelf toe, of in relatie tot de minerale, vegetatieve en animale natuur, of naar mensen, en dat alles in relatie tot de Schepper. Dit betekent dat jij kiest voor wat voor soort verlangen je wilt gebruiken en met betrekking tot wat jij dat wilt.

Als je al je verlangens wilt gebruiken met de juiste intentie, met een goede houding naar iedereen, te beginnen bij de minerale wereld, op het gebied van ecologie, van wat we tegenwoordig de levenloze, vegetatieve en animale wereld noemen, en dan temeer naar mensen, als je dat doet, ben je de wereld aan het veranderen.

Al naar gelang je verlangens ga je aandacht besteden aan de natuur in het algemeen. Je voelt de grote kracht daarin, de Schepper, en je vraagt Hem of Hij Zijn houding naar de wereld wil gaan veranderen omdat jij daarom vraagt, omdat jij dat wilt. Op deze manier kan je waarnemen hoe de wereld werkelijk verandert.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/06/see-the-world-changing/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Spiritual States” 5/21/21

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Related Material:

How We Perceive The World

The World Is A Person’s Inner State

To Perceive The World As It Is

Filed under: Perception, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Fysieke gebeurtenissen en hun spirituele oorsprong

Opmerking: De grote Kabbalist de ARI heeft geschreven dat in de toekomst alle feestdagen zullen vervallen, behalve Poerim.

Mijn antwoord: Alle feestdagen spreken over tussenliggende spirituele staten op het pad van correctie, van zuiver egoïsme tot zuiver altruïsme, vol liefde, daarom zal de laatste staat niet gecancelled worden. Dat is de betekenis van Poerim.

Vraag: Op wat voor manier heeft men de “Estherrol” geschreven?

Antwoord: Men bevond zich spiritueel in deze staat.

Opmerking: Maar deze rol is geschreven als een verhaal voor kinderen.

Mijn antwoord: Dat lijkt voor ons alleen maar zo.

Vraag: Het is wel duidelijk dat er enige diepte in te vinden is, maar als je er oppervlakkig naar kijkt, er staat in dat het feest 180 dagen duurde. Hoe kan zoiets?

Antwoord: Waarom niet? Ze zaten niet de hele dag aan tafel. De leiders van alle onderdanen kwamen bijeen, discussieerden met elkaar, studeerden, keken naar het dansen en dineerden. Dit alles bij elkaar wordt een feest genoemd.

Achter dit alles zijn er spirituele staten verborgen, daarom hebben ze dit beschreven.

Vraag: Gebruikten ze de gebeurtenissen van onze wereld als basis?

Antwoord: Ja. Het is namelijk zo dat de oorsprong van iedere gebeurtenis in onze wereld in de spirituele wereld aanwezig is. Dus als er speciale gebeurtenissen beschreven worden, verwijzen zij naar de oorsprong ervan. Dat is nog steeds zo. Daardoor weten we hoe het toen gebeurde, en zo behoort het ook te zijn.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/06/material-events-and-spiritual-roots/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Spiritual States”

Related Material:

Choosing The Path Of Correction

Purim—On The Calendar And In The Heart

New Life 1094 – Concealment And Revelation On Purim

Filed under: Holidays, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Een kostbare bloem

De onthulling van de Schepper in onze tijd, in onze generatie die de laatste generatie wordt genoemd, vindt alleen plaats in Arvut (wederzijdse verantwoordelijkheid). Wederzijdse verantwoordelijkheid is onze spirituele kli (vat). De onthulling van de Schepper, de toegang tot de Hoge Wereld, ons hele spirituele bestaan, worden alleen in Arvut gerealiseerd.

Er is een speciale kracht in Arvut aanwezig. Door uit mijzelf te treden en opgenomen te worden in de vrienden, ontdek ik mijn ziel. Zij is niet in mij aanwezig, daarom kan het hoge Licht niet bij mij binnenkomen en mij corrigeren. Het kan mij alleen helpen om mij in de vrienden te integreren en de Schepper daar te vinden. Dat wil zeggen dat mijn ziel in de vrienden is.

Dit is duidelijk te zien als je naar de spirituele structuur kijkt. Als ik Malchut ben in de spirituele kli van de tien Sefirot, zijn mijn vrienden de negen hogere Sefirot. Dan blijkt dat – wanneer ik mij in hen integreer – ik de eigenschappen van geven van hen ontvang. In deze vorm voltooi ik mijn spirituele kli die in de vrienden aanwezig was, en door Arvut helpt eenieder van ons de ander om de eigenschappen van geven te verkrijgen en gereed te zijn voor de onthulling van de Schepper.

Daarom zullen wij zonder Arvut waar te maken geen enkele stap op het spirituele pad kunnen zetten. Alleen door ons met elkaar te verbinden, dichter bij elkaar te komen, ons te verbinden en elkaar te helpen, trekken wij het hervormende Licht aan en nodigen wij de Schepper uit om Zich in ons te onthullen. Deze wens alleen al, om ons innerlijk met elkaar te verbinden, is voldoende om ons van het fysieke bestaan tot spiritualiteit te verheffen.

Het is onmogelijk om alleen het hervormende Licht aan te trekken, ik heb niets om het in op te vangen. Ik moet één geheel worden met mijn vrienden, dan kan ik het Licht naar dit geheel toe trekken en kan het hervormende Licht vervolgens weer teruggaan naar de bron. Op deze manier ontvangen wij de spirituele kli en maken wij een begin om de Hoge Wereld binnen te treden.

Arvut is een heel diep concept. Alle spirituele wetten komen voort uit het hebben van verantwoordelijkheid voor elkaar. Alles wat Kabbalisten hebben geschreven en gezegd, komt voort uit wat zij hebben bereikt door Arvut. De gehele werkelijkheid is in tweeën verdeeld: zonder Arvut is het fysieke bestaan en met Arvut is spiritualiteit.

In feite is Arvut het enige wat wij nodig hebben, want het is de enige handeling die de gebroken kli van Adam HaRishon naar correctie leidt. Door ons grote verlangen om terug te keren naar dit verlangen naar verbondenheid en eenheid boven ons egoïsme en alle verstoringen uit, en door onze vraag aan de Schepper om ons daarbij te helpen, komen wij tot correctie.

Wij moeten ervoor zorgen dat de vrienden ontdekken wat zij missen op het gebied van spiritualiteit en dat de Ten (een groep van 10 mensen) zich zowel in goede als in slechte staten met elkaar verbindt. Eenieder moet het gevoel hebben dat hij vrienden heeft die bereid zijn om alles voor elkaar te doen.

Arvut is als een bloem die onze voortdurende zorg nodig heeft om te kunnen groeien, want dit is de kli waarin de Schepper onthuld kan worden, onze verlangens, die de juiste verbinding hebben bereikt, zijn gegroeid en worden nu onthuld door ons gemeenschappelijke scherm. De innerlijke kracht die onze verlangens bijeenhoudt en ze de juiste richting geeft, heet Arvut.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/06/precious-flower/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From the World Kabbalah Convention “From Ten To One” 6/4/21, “Arvut Inside the Ten,” Lesson 2

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →