Garant staan voor elkaar: een richtinggevend baken

936Garant staan voor elkaar (Arvut) is de onderlinge verbondenheid van iedereen met iedereen tot op het punt waarop het onmogelijk is om zelfs maar de geringste beweging onafhankelijk van anderen te maken. Elke beweging wordt aan iedereen doorgegeven, hangt van iedereen af en wordt door iedereen samen geïmplementeerd. 

Zo komen we door afzonderlijke, afgescheiden handelingen tot een integrale, onverbrekelijke beweging van het hele systeem. Dit is garant staan voor elkaar.

Garant staan voor elkaar is ons geliefde doel, een richtinggevend baken waar wij ons constant naartoe bewegen met de hulp van handelingen om ons in de Ten met elkaar te verbinden en handelingen waarbij wij ons annuleren voor onze vrienden. Al deze handelingen hebben als doel dat wij uiteindelijk geleid worden naar een eenheid waarin eenieder afzonderlijk niet bestaat. We lossen zo in elkaar op dat we veranderen in een homogene vloeistof waarin geen enkele druppel verschilt van de andere, maar allen opgaan in één grote druppel.

Garant staan voor elkaar betekent dat we zo’n kracht van verbinding hebben bereikt dat ik me niet langer afgescheiden voel van anderen, want we worden weer één persoon. Bovendien is die ene persoon na deze correctie niet meer de Adam van voor de breking.

De oorspronkelijke Adam bestond uit verschillende delen: hoofd, lichaam, benen (Rosh – Toch – Sof), mannelijke en vrouwelijke delen. Na de correctie is de Adam gelijkvormig (Domeh) aan de Schepper, want dan is er geen verdeling meer in Rosh – Toch – Sof, geen verdeling in afzonderlijke delen, maar is hij als één geheel.

Als wij zo’n verbondenheid tussen de vrienden willen bereiken, ontdekken wij dat het zonder de Schepper onmogelijk is om het garant staan voor elkaar te realiseren. En dan wenden wij ons tot Hem en verplichten wij Hem om de garantsteller te worden van onze Arvut.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/12/mutual-guarantee-a-guiding-beacon/

 Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt maandag a.s. na het Congres.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 11/11/22, “Arvut on the Way to Lishma

Related Material:

Mutual Guarantee: The Law of the Existence of Humanity

Mutual Guarantee For The Connection Between Us

Arvut Obliges Bestowal

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Mutual Guarantee, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

De groep is een baken dat ons voorwaarts leidt

934Vraag: Eigenlijk zie ik andere mensen niet zoals ze zijn. Waar moet ik me aan vasthouden in zo’n chaotisch, alomvattend systeem van perceptie van de werkelijkheid? Er moet toch een soort baken zijn dat me vooruit zal brengen? Waar moet ik me op richten om de juiste weg te gaan?

Antwoord: Daar heb je een groep voor. Daarom is de mensheid in zo’n gebroken vorm aan ons gegeven. Zodat het duidelijk voor me is en ik mijn egoïsme werkelijk kan corrigeren, geen fysiek egoïsme maar spiritueel egoïsme, zodat ik mijzelf in situaties kan brengen waarin ik de spirituele energie aantrek die mij corrigeert.

Vraag: Waarom hebben de meeste mensen het gevoel dat de groep en de vrienden zich op een hoger niveau bevinden dan zij, dat ze dichter bij elkaar zijn en meer met elkaar verbonden zijn?

Antwoord: Omdat het werkelijk zo is. Dit is geen vertekend beeld, het klopt. Een groep Kabbalisten die proberen om zich met elkaar te verbinden, staat altijd dichter bij spiritualiteit dan één persoon.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/12/the-group-is-a-beacon-leading-us-forward/

 Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Whom to Believe?” 11/26/13

Related Material:

A New Focus With The Eyes Of The Group

The Royal Road

The World Where “There Is None Else Besides Him”

Filed under: Group Work, Perception, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Realiseer jezelf ten volle

580.01Vraag: Wij verklaren vaak het verschijnen van iemand in een Kabbalistische omgeving en daarna zijn vertrek, vanuit bepaalde gebeurtenissen, bijvoorbeeld zijn vermoeidheid. Maar had hij dan mogelijkheden toen hij kwam om zo zijn doel te vervullen, en dan weer weg te gaan om zich juist op deze manier te realiseren?

Antwoord: Nee. Het betekent dat iemand niet overweg kan met wat er aan hem gegeven is. Aan hem werd de mogelijkheid gegeven om voorwaarts te gaan, maar hij kon er niet mee overweg.

Vraag: Betekent het dat als hij dit systeem binnengaat, hij zichzelf volledig moet realiseren?

Antwoord: Ja. Als deze mogelijkheid aan hem is gegeven, kan hij zichzelf volledig realiseren. Dit is de manier om het te accepteren. En verder weten we niet welke speciale voorwaarden er met betrekking tot hem kunnen zijn.

Alleen als het systeem van verbinding tussen ons wordt onthuld, worden er misschien bepaalde omstandigheden onthuld waarom hij niet verder kon gaan. Ik zou er helemaal niet naar gissen. Dit is niet aan ons.

We moeten vooruit. We hebben een open systeem van verbindingen voor ons. Je kunt de wereld van oneindigheid bereiken, dat betekent volledige verbondenheid met iedereen, tot aan de volledige onthulling van de Schepper – de eigenschap van geven en liefde tussen allen.

Blog in het Engels:https://laitman.com/2022/11/realize-yourself-fully/

 Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Everyone Has Their Own Purpose” 11/15/13

Related Material:

The Purpose Of Society – 2

The Purpose Of Creating A Group

The Goal Of The Group

Filed under: Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Vraag om de kracht van geven en om hechting aan de Schepper

562.02Onze wijzen hebben gezegd dat als een mens aan de Schepper vraagt om zijn ziel door geloof (liefde) te laten herleven, zo’n vraag onmiddellijk wordt geaccepteerd. Er valt niets anders te vragen dan geloof, iets anders zullen we dan ook niet ontvangen.

  • Noot van de vertaler: in Kabbalah betekent ‘geloof’: de kracht van de goddelijke Liefde.

Het heeft geen zin om ons met wat voor andere vraag dan ook tot de Schepper te wenden, daar zal geen antwoord op komen. Dit betekent dat wij dan indirecte antwoorden zullen krijgen die ons geleidelijk naar het juiste gebed zullen leiden. Dit is er tot nu toe met ons gebeurd.

Daarom moeten we op zoek gaan naar wat we werkelijk willen ontvangen, geen geld, roem of kleine kortstondige momenten van vreugde. Wat moeten we dan aan de Schepper vragen voor dit korte leven?
Dat wil zeggen dat het belangrijkste probleem niet is hoe wij ons tot de Schepper moeten wenden, maar wel waarmee wij ons tot Hem willen wenden, dat betekent dat we uitzoeken wat voor ons werkelijk belangrijk is in het leven en dat we ons daarmee tot Hem wenden, het doet er niet toe met welke woorden.

We zien dat miljarden mensen zich constant tot de Schepper wenden. Elke seconde is er in het hart van iedereen wel een vraag aan de Schepper, waarvan hij zich misschien helemaal niet bewust is. Maar al deze vragen zijn niet werkelijk relevant. Daarom kunnen we niet zeggen dat de Schepper ze helemaal niet beantwoordt, Hij reageert, maar slechts voor een klein deeltje. Op deze manier zijn we al duizenden jaren op weg naar correcties.

Daarom leert Kabbalah ons hoe we correct moeten vragen om het proces van correctie te versnellen: vragen om de kracht van geloof, om de mogelijkheid om ons naar de kracht van geven te brengen en niet te leven in de kracht van egoïstisch ontvangen. Het antwoord op zo’n vraag komt zeker, want dit is het doel van de schepping. Alles wat een mens in deze wereld heeft, wordt hem alleen gegeven om te kunnen vragen om de kracht van geven en hechting aan de Schepper.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/11/ask-for-the-force-of-bestowal-and-adhesion-with-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 11/08/22, Rabash “The Striking of Thoughts upon Man”

Related Material:

The Main Thing Is Prayer

What Prayers Reach The Creator?

MAN: The Prayer That Contains Everything

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Als de ziel huilt

236.01“Mijn ziel zal heimelijk huilen”, dit betekent dat “Mijn ziel zal huilen”, als een mens in een staat van verhulling komt, want dan heeft men geen andere keuze (Baal HaSulam, Shamati 18, “My Soul Shall Weep In Secret”).

Vraag: Wat betekent het, dat de ziel huilt?

Antwoord: Als een mens alles aan de Schepper wil geven en zich aan Hem wil vastklampen, maar merkt dat hij het nog niet kan, dan voelt hij dat zijn ziel huilt.

Net zoals in onze wereld zijn er in de spirituele wereld veel verschillende staten: de ziel huilt, de Schepper huilt, de kinderen Israëls huilen. Maar dit alles gebeurt in één mens.

In spiritualiteit zijn er, net zoals in onze wereld, verschillende soorten tranen: tranen van geluk, van verdriet, enz.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/11/when-the-soul-is-crying/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 11/6/22

Related Material:

Crying Over A Heart Of Stone

What Is Prayer?

The Meaning of Spiritual and Physical Tears

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Weerstand tegen Kabbalah

002Er zijn verschillende soorten tegenstanders van Kabbalah. Er zijn mensen die simpelweg het woord “Kabbalah” niet kunnen verdragen omdat ze het zo geleerd hebben. Er zijn mensen die er niet naar verlangen om het te bestuderen omdat ze denken dat het hen kan schaden en op de een of andere manier hun belangrijkheid kan verminderen. Er zijn dus vele redenen die andere mensen problemen kunnen bezorgen zonder dat ze er zelfs maar over nadenken.

Om nog maar te zwijgen van de problemen die er zijn als je op een heel nieuwe manier over de Schepper spreekt – zoals geen enkele godsdienst dat doet. Hoe zouden ze je dan nog kunnen accepteren?

Opmerking: U zegt dat er weerstand tegen Kabbalah bestaat om aan jezelf uit te kunnen leggen wat je eigenlijk doet.

Mijn antwoord: Ja, het is een probleem totdat iemand die Kabbalah studeert gaat begrijpen wat hij werkelijk doet. Dit vormt zich niet meteen in hem.

Hij gaat langzamerhand begrijpen waarom, wat en hoe. Dit alles verzamelt zich in hem omdat hij de ziel – die hij niet voelt – bestudeert. Hij bestudeert de gewaarwordingen in deze ziel, de Hoge Wereld genaamd, en die wereld voelt hij ook nog niet, maar hij streeft er wel naar om er dichtbij te komen. Daarom heeft hij nog geen duidelijk inzicht in waar hij zich bevindt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/11/resistance-to-kabbalah/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “I Got a Call. Kabbalah. For and Against” 10/12/13

Related Material:

Unenviable Role

Resistance To The Wisdom Of Kabbalah, Part 5

What Makes People Fear Kabbalah?

Filed under: Kabbalah Study, Religion | Add Comment / Ask Question →

 

Atzmuto en Boreh

610.2Hierdoor kunnen wij leren waarom Zijn Zelf het Licht van Ein Sof – waarin wij geen woord kunnen uitbrengen – heeft verlaten en het gedefinieerd werd met de naam “Licht van Ein Sof” (Baal HaSulam, The Study of the Ten Sefirot, Part 1, “Restriction and Line,” “Inner Observation,” Chapter 1, Item 12).
(Baal HaSulam, De Studie van de Tien Sefirot, Deel 1, “Restrictie en Lijn,” “Innerlijke Waarneming,” Hoofdstuk 1, Punt 12).

Atzmuto is het innerlijke deel van de Schepper dat uitsluitend op Hem betrekking heeft, wij kunnen het niet bereiken. Dit is de essentie van de Schepper.

Maar naar ons manifesteert de Schepper Zich. Daarom wordt de Schepper in het Hebreeuws Boreh genoemd, van de woorden “Bo u Reh,” kom, onthul en zie.

Er is dus Atzmuto,  wat wij niet kunnen bereiken, dit verwijst namelijk naar de essentie van de Schepper, en er is Boreh, de Schepper, d.w.z. Zijn gedachte met betrekking tot ons, die kunnen wij wel bereiken.

Het doel van de Schepper met betrekking tot de geschapen wezens is om hen genot te brengen. Maar zij kunnen dit genot alleen ontvangen in de mate van gelijkvormigheid aan de eigenschappen van Hem. De Schepper is geven, liefde en emanatie (uitstroming), wij moeten diezelfde eigenschappen verwerven. Alleen hierover spreekt de Wijsheid van Kabbalah.

Vraag: Zijn er daarom zoveel mensen geschapen, zodat wij kunnen oefenen om gevend te zijn aan hen?

Antwoord: Het is voor ons bedoeld om samen te proberen om de eigenschappen van de Schepper te bereiken.

Vraag: Als dit zo belangrijk is, waarom is deze informatie dan verborgen?

Antwoord: Deze informatie is niet verborgen, maar niemand wil ervan weten omdat wij gevend moeten worden, de eigenschap van geven en liefde voor de ander moeten ontwikkelen.

Vraag: Waarom heeft de Schepper het zo gemaakt dat niemand dit wil? Hij had het toch ook anders kunnen doen?

Antwoord: Dit is aan het begin van de Kabbalah Studie niet uit te leggen, maar we komen wel zo ver.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/11/atzmuto-and-boreh/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “The Study of the Ten Sefirot (TES)” 10/30/22

Related Material:

Kabbalistic Terms: “Atzmuto”

What Is Atzmuto?

The Creator And Atzmuto

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work, The Creator | Add Comment / Ask Question →

 

Het Licht van de ziel

569.01Laat ik het uitleggen met betrekking tot zielen van mensen, die ook spiritueel zijn: Het is bekend dat de vorm van de spirituele wet eenvoudig is. Zeker, er zijn evenveel zielen als er lichamen zijn waarin de zielen schijnen. Ze zijn echter van elkaar gescheiden door de ongelijkheid van vorm in elk van hen.  (Baal HaSulam, The Study of the Ten Sefirot, Part 1, Item 4, “Restriction and Line,” Inner Observation).
(Baal HaSulam, De Studie van de Tien Sefirot, Deel 1, Punt 4, “Restrictie en Lijn,” Innerlijke Waarneming).

Vraag: Wat betekent het dat er zielen zijn en dat iedere ziel een soort lichaam heeft?

Antwoord: Verlangen op zich betekent niets. Maar de vorm ervan, dat wil zeggen waar het verlangen naar streeft en waarmee het vervuld wil worden, bepaalt de essentie van het verlangen en de vorm waarin het zich manifesteert.

Vraag: Baal HaSulam schrijft: Er zijn evenveel zielen als er lichamen zijn waarin de zielen schijnen. Wat betekent het dat “de ziel schijnt in het lichaam”?

Antwoord: Het gaat erom dat het verlangen, waardoor de totale eigenschap van het lichaam wordt bepaald, kan variëren: het kan afnemen, toenemen en verschillende vormen en typen aannemen. Er vindt dus voortdurend een soort evolutie plaats, zoals een verandering in de vorm van het verlangen, in omvang of karakter. Op deze manier verschillen alle verlangens van elkaar.

Het innerlijke verlangen wordt gedefinieerd als de ziel. Hierdoor wordt ook bepaald wat de essentie van dit object is en wat het precies wil – of het wil ontvangen voor zichzelf of ten behoeve van anderen, geven voor zichzelf of ten behoeve van anderen, in welke vorm, enzovoort. Dit alles scheidt de zielen van elkaar en maakt ze verschillend in kwaliteit en kwantiteit.

De vervulling van de ziel wordt Licht genoemd. Het blijkt dat als verlangens ergens mee vervuld worden, bijvoorbeeld door lijden of door genot, dit het Licht van de ziel wordt genoemd.

Blog in het Engels:  https://laitman.com/2022/11/the-light-of-the-soul/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “The Study of the Ten Sefirot (TES)” 10/30/22

Related Material:

The Root Of The Soul

The Result Of Shattering Of The Common Soul

The Soul Is the Part of One’s Desire That’s Similar to the Creator

Filed under: Body and Soul, Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Stilte tijdens Kabbalistische maaltijden

507.02Vraag: Er wordt vaak stilte toegepast tijdens Kabbalistische maaltijden. Hoe verschilt dit van de gebruikelijke meditatie die tegenwoordig overal ter wereld populair is?

Antwoord: We praten wel, maar we praten non-verbaal, zonder onze mond open te doen. Alsof we met elkaar praten, elkaar tegenspreken, instemmen, argumenteren of discussiëren. Dit gebeurt allemaal zonder er iets van te uiten.

Dit betekent dat je je niet zomaar een of ander wit licht voorstelt, je wereldbeeld inperkt of je op één bepaald punt concentreert, maar wel dat je een normaal gesprek voert, alleen innerlijk. Het heeft zeker invloed. Deze invloed op elkaar komt geleidelijk ergens tot uitdrukking.

Vraag: Wat is hier het voordeel van?

Antwoord: Dit is een methode waarbij je niemand stoort en anderen ogenschijnlijk jou niet storen. Je bent vrij om met elke snelheid te spreken en alles wat je maar wilt te zeggen, later ga je de resultaten van dergelijke gesprekken begrijpen. Ik steun dit soort interactie tussen mensen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/11/silence-at-kabbalistic-meals/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 10/23/22

Related Material:

The Power Of Silence

Silent Pledge

Roaring Silence

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Als de Schepper tot je spreekt

509Vraag: Men zegt dat het prima is als je met de Schepper praat, maar dat je naar de dokter moet gaan als de Schepper met jou praat. 

Bestaat er zoiets, dat de Schepper tegen je praat? Hoor je dan een soort stem?

Antwoord: Het bestaat. Het bestaat allebei in Kabbalah. De stem van de Schepper is echter geen stem, maar een gevoel dat je een invloed van buitenaf krijgt.

Vraag: In hoeverre kan een mens met zekerheid beweren dat het op deze manier gaat? Is er een manier om te controleren dat je niet met een soort illusie te maken hebt?

Antwoord: Nee, er is geen manier om het te verifiëren. Het hangt alleen af van hoe correct een mens zich een gemeenschappelijke verbinding met de Schepper voorstelt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/11/when-the-creator-speaks-to-you/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 10/23/22

Related Material:

Decipher The Language Of The Creator

Listen To The Creator’s Hints

“Do His Will As Your Own”

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →