Naar de ene oorsprong

Vraag: In het verleden geloofden mensen in vele goden, nu hebben we het monotheïsme bereikt, maar we zijn niet veel verder gekomen, zelfs nu wij begrijpen dat er een Hogere Kracht bestaat, bidt iedereen nog steeds tot zijn eigen kracht. Het lijkt alsof er twee krachten zijn: goed en kwaad.

Antwoord: Het probleem is dat wij ze niet aan één enkele kracht toeschrijven die uit dezelfde bron voortkomt, uit één enkele oorsprong.

Het zou veel eenvoudiger voor ons zijn als wij alleen al zouden begrijpen dat zij uit één oorsprong voortkomen. Dan zouden we het volgende kunnen onderscheiden: Hoe kan ik mezelf zo veranderen dat ik met de oorsprong verbonden ben, en niet met de positieve of de negatieve kracht? Daartussen zal ik nooit vrede kunnen vinden.

Ik kan niet tot één lijn behoren, de rechter of de linker, tot één partij of één beweging, helemaal nergens toe! We zien hoe het communisme heeft gefaald, evenals het kapitalisme, het fascisme en het feodalisme, om dan nog maar te zwijgen over de democratie. De rechter- en de linkerlijn bestaan alleen om de mens aan te sporen om naar de middellijn te komen en daar de Schepper te vinden. Deze beide lijnen van bestuur komen van Hem, alleen zo zal een mens ze met elkaar kunnen verbinden en de Schepper in zichzelf bouwen.

Van deze twee lijnen, goed en kwaad, begrip en onbegrip, bewustzijn en verwarring, enzovoort, moet ik de beeltenis van de Schepper bouwen die zich buiten mij bevindt.

Ik ken de Schepper niet, maar ik kan Zijn beeltenis construeren, dan bevindt Hij zich in een complete hechting in mij. Zo ontstaat mijn beeltenis, mijn uiteindelijke staat.

From the Kabbalah Lesson in Russian, 10/14/18

Related Material:

How To See The Creator Through This World

The Middle Line Is The Straight Road To The Creator

The World Where “There Is None Else Besides Him”

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe kunnen denken en voelen zonder lichaam bestaan?

Vraag: Hoe kunnen denken en voelen zonder een fysiek lichaam bestaan? Waarin wordt dan het voelen ervaren? Waar is het denken geboren en waar verblijft het?

Antwoord: Voelen is niet iets lichamelijks. Ons lichaam bestaat uit een substantie die lijkt te bestaan. Sommige bewegingen en veranderingen worden erin weerspiegeld, daardoor voelen we dat wij leven.

In werkelijkheid bestaan wij in de gedachte van de Schepper. Behalve deze gedachte bestaat er niets. Het gehele universum, alles wat bestaat, het is alleen een gedachte.

Spreek met astronomen, vraag het aan astrofysici, zij zullen hetzelfde zeggen. Als zij met hemellichamen werken, voelen ze dat dit een plan, een gedachte is.

De wetenschap van  Kabbalah zegt hetzelfde: de materie bestaat niet, wij voelen het zo als het resultaat van de waarneming van het denken.

From the Kabbalah Lesson in Russian 10/7/18

Related Material:

Mind And Feelings In Spiritual Development

Becoming A Part Of The Creator’s Thought

Playing With Sensations

Filed under: Body and Soul, Perception | Add Comment / Ask Question →

Ik wil de Schepper ontmoeten!

Vraag: Is er een verschil tussen het feit dat een mens het kwaad ervaart en begrijpt dat het van de Schepper komt of dat hij eenvoudigweg het kwaad ervaart zonder dat hij het de Schepper kwalijk neemt?

Antwoord: Dat is een groot verschil. Als ik dichter bij de Schepper wil komen, Hem wil begrijpen, het geheim van mijn leven wil onthullen – in welke vorm ik voor mijn geboorte bestond en ik welke vorm ik zal bestaan nadat ik mijn fysieke omhulsel losgelaten heb –  heb ik natuurlijk belangstelling voor de Schepper. Hij is de Bron van mijn bestaan in al zijn verschijningsvormen.

Daarom wil ik Hem leren kennen, Zijn eigenschappen verkrijgen, om mijzelf in alle werelden  en staten te kunnen zien. Daardoor krijg ik recht van bestaan. Nu besta ik niet. Het Boek De Zohar noemt ons bestaan een droom die ver verwijderd is van de realiteit.

Dus ik wil niet in deze staat blijven. Ik wil werkelijk begrijpen waar ik ben, dat ik kan veranderen en de ware wereld kan gaan zien, niet de wereld zoals ze mij nu toeschijnt.

From the Kabbalah Lesson in Russian, 10/14/18

Related Material:

How Is It Possible To Get Close To The Creator?

Get To Know Yourself, Get To Know The Creator

Becoming Equal To The Creator

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Geen instemming, geen groep

Rabash, Writings of Rabash, het artikel “De Agenda van de Bijeenkomst 2”: Dit is te vergelijken met wat er in de Midrash (Vayikra Rabba, Chapter 4) staat geschreven: “Twee mensen stapten in een boot. Eén van hen begon onder zichzelf een gat te boren in de boot. Hij zei: ‘Waarom ben je aan het boren?’ En hij antwoordde: ‘Wat gaat dat jou aan, ik boor onder mezelf, niet onder jou?’ Toen antwoordde hij: ‘Dwaas die je bent! We zullen allebei verdrinken, met de boot!’”

Je moet je altijd afvragen wat je voor de groep doet, je kunt de vraag of een handeling positief of negatief is alleen afwegen in relatie tot de groep.

De opdracht moet inhouden dat elke suggestie die de liefde voor de vrienden kan verbeteren, besproken moet worden, maar dit moet door alle vrienden geaccepteerd worden, er is hierbij dus geen sprake van dwang.

De discussie moet heel duidelijk zijn, nauwkeurig en uitvoerig, zodat iedereen het ermee eens kan zijn, het voorstel accepteert en het toepast. Op een andere manier is het niet mogelijk. Als er geen instemming is, is er geen groep.

Vraag: Bij het innerlijk werk kan ik het me voorstellen. Maar hoe kan zoiets uiterlijk plaatsvinden, zodat iedereen het met het groepsbesluit eens is.

Antwoord: Hier gaat het innerlijk werk juist over. Je verbindt tien elementen met elkaar die een systeem zullen worden waarin de Schepper Zich zal onthullen. Als er maar één element is dat het er niet mee eens is, is het zoals Rabash schrijft: “een gat in de boot.”

From KabTV’s “The Last Generation” 6/27/18

Related Material:
Look For The Middle Line
The Resolution Adopted Unanimously
Moving Toward A Common Goal

De ware schepping voelen

Vraag: Worden de verwachtingen van een Kabbalist vaker vervuld dan die van een gewoon mens?

Antwoord: Dergelijke dingen kunnen we niet vergelijken. Het is zoiets als aan een kind vragen of hij de plaats van zijn wijze vader wil innemen die onderzoek doet, de hele nacht opblijft en constant zoekend is. Een kind kan zich zoiets niet voorstellen.

Het enige wat ik kan zeggen is, dat als een mens zich serieus in Kabbalah verdiept, hij het ware proces van het werk binnentreedt. Hij begint de ware schepping te voelen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/8/18

Van de vertaler: Vanwege de Congressen in Israël verschijnen er t/m 24 februari minder blogs. Vanaf 25 februari kunt u dagelijks weer een blog verwachten.

Related Material:

On Art And Creativity

The Passage Through The Worlds

What Does It Mean To Be The Creator?

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Korte Kabbalah Tips – 5-8-2018

Vraag: Is buiten jezelf gaan een kortstondige staat of is het een niveau waarop een Kabbalist zich altijd bevindt?

Antwoord: Buiten jezelf gaan kan soms tijdelijk zijn of zich soms op verschillende manieren herhalen. Dan wordt het permanent en progressief.

Vraag: Wordt alles wat regelrecht van de Hoge Kracht komt als genot ervaren?

Antwoord: Ja, want de Hoge Kracht is de eigenschap van geven en liefde van de Schepper. Als wij dit op dezelfde wijze verkrijgen en voelen, volgens de wet van gelijkvormigheid, dan voelen wij de Schepper en onze gehechtheid aan Hem in de mate waarin wij ervan genieten.

Vraag: Hoe moet ik met vragen en antwoorden omgaan ?

Antwoord: Antwoorden moeten samen met de vragen bestudeerd worden. Stel je vraag opnieuw als je geen antwoord krijgt. Bereid een pagina met vragen en antwoorden voor, deel de vragen en antwoorden in. Maak er notitieboekjes of complete boeken van. Dit is heel belangrijk! Ik denk dat je hierdoor je vooruitgang kunt versnellen.

Vraag: Is mijn ware “ik” een zwart puntje in mijn hart dat met de bron ervan verbonden is, met de Schepper, en bestaat mijn egoïsme los van mij?

Antwoord: Het egoïsme is niet van jou. Het wordt door Boven gegeven zodat wij het kunnen overstijgen en het begin van de nieuwe wereld kunnen gaan voelen. Ons “ik” is een vast punt. Daar omheen bouw je je nieuwe waarneming.

Vraag: Waarin verschilt een Kabbalist van de Schepper?

Antwoord: Een Kabbalist verschilt van de Schepper omdat hij boven het egoïsme de eigenschap van geven en liefde bouwt. Deze eigenschap bestaat in oorsprong in de Schepper. Wij moeten deze eigenschap verkrijgen, voor Hem is het “van nature” zo.

Vraag: Is de dood een straf of een beloning?

Antwoord: Er bestaat niet zoiets als de dood. Er bestaat een overgang van een egoïstisch verlangen naar een altruïstisch verlangen, door de studie van Kabbalah. Als een mens geen Kabbalah studeert, verdwijnt zijn egoïstische verlangen langzamerhand, totdat het het nulpunt bereikt heeft, dit wordt de dood van een mens genoemd.

Vraag: U zegt constant dat het noodzakelijk is om te studeren en u nodigt mensen uit om naar de lessen te komen, is het mogelijk om de studie voor een bepaald soort werk in te ruilen?

Antwoord: Je kunt de studie door niets vervangen, want het Hoge Licht daalt tijdens de lessen op ons neer.

Vraag: Als alles wat ik ervaar een illusie is, zijn dan alle opgangen en neergangen deel van datzelfde plaatje en is dat dan dus ook een illusie? Moeten we proberen om uit dit doolhof te komen.

Antwoord: Probeer niet slim te zijn! Opgangen en neergangen zijn spirituele staten. Na je leven in deze wereld blijven zij bestaan. Dit is je bezit. Zowel opgangen als neergangen vinden op spirituele niveaus plaats.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/5/18

Related Material:

Blitz Of Kabbalah Tips – 7/15/18

Blitz Of Kabbalah Tips – 7/8/18

Blitz Of Kabbalah Tips – 7/1/18

New Life #137 – Sociaal netwerken en de evolutie van het menselijk leven

New Life #137 – Sociaal netwerken en de Evolutie van het menselijk Leven

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Nitzah Mazoz

Samenvatting

De evolutie van het menselijk leven gaat over de verbinding tussen delen die steeds meer tegengesteld zijn aan elkaar. Wij hebben een egoïstisch verlangen om alleen te zijn, maar geleidelijk komen wij tot het inzicht dat er niets is om voor te leven als je geïsoleerd leeft. Wij creëren sociale netwerken omdat ze onze zintuigen ontwikkelen om de wereld en het leven te kunnen absorberen. Een sociaal netwerk is een soort spel, een avontuur, waarbij we zoeken naar de spirituele dimensie, de innerlijke levenskracht, de ziel.

Vanaf het begin van de 20e eeuw, kwam er een grote behoefte aan verbinding op gang die zich ontwikkelde door middel van radio, televisie, en tenslotte door internet. Het is onmogelijk om dit aangeboren verlangen naar verbinding te beperken.

Wij moeten juist leren wat er bijdraagt aan de neiging van de natuur om ons allen tot één geheel te verbinden. De hele natuur is een netwerk zonder draden, adapters en golven. In dat netwerk gaan wij een nieuw leven voelen, voorbij plaats, tijd en beweging.

Er rijst een platform van de aarde naar een nieuwe dimensie. Wij bouwen een soort bubbel die lijkt op een schip dat tussen de melkwegstelsels vliegt. Met elkaar delen wordt een leven op zich. Door eenheid te creëren tussen een kleine kring mensen binnen dat netwerk, wordt het hele systeem, op basis van een open, zuivere en positieve communicatie, naar nieuwe hoogten getild.

From KabTV’s “New Life #137 – Social Networking and the Evolution of Human Life,” 2/7/13

icon for podpress VideoPlay Now | Download

icon for podpress AudioPlay Now | Download

Filed under: New Life | Add Comment / Ask Question →

Mijn gedachten op Twitter – 3-2-2019

Dr Michael Laitman Twitter

Wij moeten ons verbinden met de gehele duisternis, met alle nachten, en vragen om het Licht van geven over alles, boven de duisternis uitstijgen. Laat de nacht blijven, ik wil er echter boven zijn. In het Licht van geven ben ik niet langer in de duisternis, ik kan geven, handelen.

Zo wordt de nacht vervangen door de dag, doordat mijn houding naar de duisternis verandert van ontvangen naar geven.

Er is geen gunstiger staat om te vragen om geven dan vanuit de duisternis. Zelf heb ik namelijk niets! Zelfs “geven ten behoeve van ontvangen, levenskracht verkrijgen” is al een beweging naar geven. Daarom moeten wij de duisternis waarderen:

“En het werd avond en het werd ochtend: één dag.” Het Licht van Geven, Hassadim, zal het licht van de dag worden.

From Twitter, 2/3/19

Related Material:
My Thoughts On Twitter 2/1/19
My Thoughts On Twitter 1/31/19
My Thoughts On Twitter 1/30/19

 

Korte Kabbalah Tips – 15-07-2018

Vraag: Hoe is het mogelijk om iets buiten onszelf te voelen als wij alleen de reacties van de Kli waarnemen op basis van wat er binnen komt?

Antwoord: Je hebt absoluut gelijk. “Buiten mijzelf” is niet meer dan een manier van zeggen. Alles wat zich buiten ons egoïsme bevindt, wordt “buiten mijzelf” genoemd.

Vraag: Als ik een verlangen om te genieten ben, is dan de Schepper de bron van rijkdom, wijsheid en kracht en bestaat daar mijn genot uit?

Antwoord: Alles waarvan wij het meest genieten, is de Schepper en komt uit Hem voort. Daarom nemen wij de Schepper waar als de bron van genot.

Vraag: Als iemand zegt dat hij nergens van geniet, lijkt hij dan op de Schepper?

Antwoord: Nee, in principe is de wereld voor genot geschapen, maar alleen voor het juiste genot, waarin je op de Schepper lijkt. Als je via jezelf genot aan anderen doorgeeft, blijft al het genot in jou aanwezig, ook als je erover nadenkt hoe je anderen kunt vervullen.

Vraag: Kunnen we zeggen dat het geheim van de Wijsheid van Kabbalah samengevat kan worden in de uitspraak dat mijn ziel in anderen gevonden wordt?

Antwoord: Zeker. Er is één ziel voor allen. Niemand van ons heeft een ziel. Alleen de integratie van eenieder in de anderen brengt het gevoel van een gemeenschappelijke ziel voort.

Vraag: Hoe kunnen wij genot en geschenken op de juiste manier begrijpen? Hoe kunnen wij de Schepper daar op de juiste manier voor danken?

Antwoord: Je moet begrijpen dat je op die manier de mogelijkheid hebt om aan een vriend te geven. Het is ook aan hem om te begrijpen hoe jij ermee omgaat. Op die manier kan iedereen oefenen om de Schepper te kopiëren, en in feite deze kopie te worden.

Vraag: Hoe werkt het mechanisme van nadenken en fouten vermijden in het volgende stadium van de Wijsheid van Kabbalah?

Antwoord: Alleen als je “buiten jezelf kunt treden” maak je geen fout.

Vraag: Kunnen we zeggen dat er een Tzimtzum (restrictie) plaatsvindt als ik niets anders wil voelen dan verbinding met de Schepper en dat ik bereid ben om alles in te ruilen voor deze verbinding?

Antwoord: Ja, zo is het precies!

Vraag: Waarin verschilt een Kabbalist van goede, eenvoudige mensen die zich betrokken voelen bij anderen?

Antwoord: Het verschil is dat een Kabbalist een spirituele opgang wenst en de toegang naar de Hoge Wereld voor anderen. Dit wordt beschouwd als “goed”. Daarom spreekt het voor zich dat dit concept niet overeenstemt met wat mensen in deze wereld “goed” noemen.

Vraag: Hoe moeten wij het woord “spiritualiteit” verstaan?

Antwoord: Spiritualiteit is geven en liefde. Verwar dit niet met iets in onze wereld, in onze wereld ontbreekt spiritualiteit, hier bestaat geen geven en geen liefde. Er bestaat eigenliefde, maar dit is geen liefde, want dit is de natuurlijke staat van ons animale lichaam.

From the Kabbalah Lesson in Russian, 7/15/18

Related Material:
Blitz Of Kabbalah Tips – 7/8/18
Blitz Of Kabbalah Tips – 7/1/18
Blitz Of Kabbalah Tips – 6/24/18

De ladder naar spiritualiteit is een constante

Vraag: Welke Kabbalisten hebt u al bereikt en voelt u hen beter dan eerst? Wat is uw persoonlijke ervaring op dit pad?

Antwoord: Alle Kabbalisten hebben heel grote stappen meegemaakt op de ladder van de spirituele opgang naar de totale spiritualiteit, de volledige integratie met elkaar.

Ik ben niet op zo’n hoog niveau als zij, dus ik kan niet zeggen hoevelen van hen dit bereikt hebben.

Ik voel mijn leraar Rabash het sterkst. Het belangrijkste voor mij is dat ik hem constant vasthoud. Ik ontvang het hoge Licht van hem. Elke onthulling, alles wat ik bereik, komt alleen door hem naar mij toe.

In de spirituele hiërarchie staat zijn vader, Baal HaSulam, boven hem, dan Ramchal, Isaac Luria (de Ari) en andere Kabbalisten. Maar in de praktijk ontvang ik het Licht van Rabash. De niveaus op de ladder naar het bereiken van spiritualiteit zijn een constante.

From the lesson in Russian 9/16/18 / 31:50

https://old.kabbalahmedia.info/en/ui/74412

Related Material:
A Chain That Delivers Light To The World
Receiving Light Through The Teacher
Past And Present